Vækst og fremgang hos Gråkjær

Gråkjær har i årets løb opført en stribe industri- og erhvervsbyggerier, og man oplever stigende efterspørgsel på lager-, logistik-, og domicilbyggerier

Gråkjær har i årets løb opført en stribe industri- og erhvervsbyggerier, og man oplever stigende efterspørgsel på lager-, logistik-, og domicilbyggerier mv.

 

Derudover har Gråkjær opført en række boligbyggerier, herunder har man afleveret virksomhedens til dato største projekt på Poppelstykket i Valby. Projektet blev afleveret i april 2021 og består af 360 ungdomsboliger og 2.600 m2 erhverv.

Landbrugsbyggeri i fremgang

”Vi har i dag i Danmark, det største antal ordrer i bogen, inden for de sidste 7 år”, udtaler salgsdirektør Martin Rindom. ”Vores byggesjak er eksperter inden for feltet, og mange landmænd prioriterer at benytte vores mangeårige erfaringer med opførelse af svinestalde med høj produktionseffektivitet og et optimalt arbejdsmiljø. Miljøteknologi er en præmis for produktion, som de fleste kunder er underlagt. Her er det rette komprimerede design, sammenhæng med miljøgodkendelse samt brandforhold afgørende for sikring af såvel investering som løbende omkostninger for kunden. En rådgivning der betaler sig at få hos vores miljø- og projektkonsulenter”.

Pandemiens indvirkning

Det har været svært at opretholde aktiviteterne inden for norsk landbrugsbyggeri bl.a. pga. rejserestriktioner, og derfor har virksomheden valgt at koncentrere kræfterne på det danske marked. Det betyder, at Gråkjær i dag med 15 sjak inden for støbe- og tømrerfagene har øget egenproduktionen i Danmark. Dette supplerer mangeårige samarbejder med en række faste leverandører og underentreprenører på såvel bolig-, erhvervs- og landbrugsbyggerier.

Prisstigninger har sammen med forlængede ekspeditionstider på byggesager givet udfordringer for branchen. ”Vi oplever i flere kommuner forlængede sagsbehandlingstider, hvilket giver udfordringer i forhold til de bygherrer, der er klar med finansieringen og venter på at flytte i større og bedre faciliteter til deres produktion eller kontorer”, giver direktør Henrik Skaarup udtryk for.

CSR

Gråkjær har fokus på en række af FN´s verdensmål. Ud over at virksomheden tager et stort socialt ansvar over for medarbejdernes sundhed og uddannelse, så er det prioriteret i ledelsen at tage praktikanter og ansætte fleksjobbere for at hjælpe flere mennesker, som har et behov for støtte i forhold til at komme ind på arbejdsmarkedet.

Det afsluttede år har budt på en række tiltag, der skal være med til at bringe virksomheden i position på den bæredygtige dagsorden. Der arbejdes bl.a. med Det klimavenlige landbrugsbyggeri, Den frivillige bæredygtighedsklasse samt CO2-regnskab.

Projektudvikling et nyt ben

Gråkjær har i årets løb valgt at investere i såvel bolig- som erhvervsgrunde. Virksomhedens tegnestue og projekteringsafdeling har i samarbejde med kommende lejere af erhvervsprojekter udviklet og opført byggerier, som er specielt designet til den specifikke branche. ”Vi har f.eks. købt grunden og opført 10.000 m2 lager- og logistikdomicil til en af landets største importører af hvidevarer, som nu har en lejekontrakt på ejendommen. Og vi har flere lignende projekter i støbeskeen, hvilket vi satser på vil være en voksende del af vores omsætning. Vi har derfor købt grundstykker op i både Vest- og Østdanmark”, udtaler direktør Henrik Skaarup.

Regnskab med positive resultater

Med et resultat før skat på 17,4 mio. DKK er Gråkjær kommet i mål med regnskabsåret som forventet, og regnskabet er ifølge direktør Henrik Skaarup tilfredsstillende. ”Vi har i årets løb, til trods for Covid-19, oplevet en øget aktivitet i byggebranchen, hvilket har givet Gråkjær et løft i indtjeningen gennem fokus på bundlinjen frem for toplinjen. Vi segmenterer og prioriterer indsatsen der, hvor vi kan skabe størst værdi for Gråkjær og for vores kunder”.

”Med den pipeline af byggesager, som vi har på plads nu, så ser vi meget positivt på det kommende år. Vores over hundrede erfarne medarbejdere tager hver dag vare på vores værdier – Troværdighed og Ekspertise – og tegner, projekterer og opfører byggeprojekter ud fra, at et ord er et ord, og at vi kan vores kram”, afrunder en tydeligvis tilfreds direktør.