Kræftbehandling kan forblive samlet på Sygehus Syd indtil 2030

Region Nordjylland arbejder på et nyt udspil til ekstra finansiering af universitetshospitalet i Aalborg Øst

Byggeriet af det ny universitetshospital i Aalborg Øst har brug for at få tilført ekstra penge - cirka 250 millioner kr. Foreløbig er en plan for ekstra finansiering, der rummer mulighed for at vente med udflytning af stråleterapien til det ny hospital indtil 2030, kort blevet præsenteret for Regionsrådet som et udspil. Forslaget skal drøftes nærmere, og Regionsrådet skal træffe beslutning i juni.

- Vi er stadig udfordret på økonomien i projektet, og vi viser nu en vej til at finde de ekstra penge, der skal få budgettet til at hænge sammen. Vi skal have lejlighed til at drøfte planen mere detaljeret i Regionsrådet før en endelig beslutning, men for patienterne vil det ikke få betydning for den høje kvalitet, vi allerede har på kræftområdet, hvis strålebehandlingen forbliver på Hobrovej nogle år endnu, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

Siden efteråret 2020 har byggeriet været under skærpet tilsyn fra Sundheds- og Ældreministeriet, og der er lavet flere tiltag for at styrke projektet i den afsluttende fase. En af de bundne opgaver er at anvise ekstra finansiering til projektet, og det skal ske inden for Region Nordjyllands eget budget. Der er givet grønt lys til at benytte 84 millioner kr. fra en apparaturpulje, der ikke var øremærket til bestemte indkøb. Hvis strålebehandlingen på Aalborg Universitetshospital forbliver samlet på Hobrovej til 2030, udskydes en udgift i størrelsesorden 100 millioner kr. til flytning.Den resterende del af finansieringen skal tilvejebringes via øvrige omprioriteringer på regionens anlægsbudget.

Holdbare rammer i nyere byggeri

Kræftbehandling er placeret i den nyere del af hospitalsbyggeriet på Hobrovej.

- De fysiske rammer er robuste og holdbare indtil 2030, og tre ud af i alt fem strålekanoner er nye. De to sidste skal vi så også have skiftet, så de kan holde frem til udflytningen, siger projektdirektør Niels Uhrenfeldt, Nyt Aalborg Universitetshospital.

Strålekanoner er meget kostbare, og derudover er det en krævende proces at installere dem. Derfor indgår de som en væsentlig brik i overvejelserne om at beholde stråleterapien på Syd-matriklen. Hvis der politisk er opbakning til at vente med udflytning, vil strålebehandlingen forblive på Hobrovej i Aalborg til 2030. Kirurgiske indgreb i kræftbehandling flytter forinden til det ny hospital i Aalborg Øst, og det samme gør de onkologiske sengepladser. Efter planen skal også hæmatologi (leukæmi, knoglemarvskræft og lymfekræft) flytte til det nye universitetshospital i Aalborg Øst.

Kun få patienter bliver berørt

Universitetshospitalets ledelse har sagt god for planen.

- Det her er også det muliges kunst uden at gå på kompromis med kvaliteten. Vi havde foretrukket en samlet, hurtig udflytning, men det rummer økonomien ikke mulighed for. Aktuelt skal der findes finansiering til merudgifterne på cirka 250 millioner kr. i byggeriet. Det skal vi som hospital også bidrage til. Det er dog en ændring, som i perioden kun i meget begrænset omfang vil have konsekvenser for den kliniske drift, idet kun 1-2 ud af 100 patienter er indlagte, og derfor vil opleve at en del af deres behandling finder sted på to matrikler i Aalborg, siger direktør Jens Ole Skov, Aalborg Universitetshospital.

 

Yderligere informationer

·         Byggeriet af det ny universitetshospital i Aalborg Øst er inde i den afsluttende fase, og de første patienter skal efter planen tages imod i slutningen af 2022, 3. og 4. kvartal. Forventet fuld indflytning er i 2023.

·         Kvalitetsfondsprojektet fik oprindeligt et tilsagn på 4,1 milliarder kr. til at bygge et nyt hospitalskompleks i Aalborg Øst, der samler de to nuværende afdelinger i Aalborg. I 2020-priser er projektsummen 5 milliarder kr.

·         På onkologisk afdeling er de primære behandlinger stråleterapi samt medicinsk kræftbehandling (kemoterapi, immunterapi etc.). Medicinsk behandling gives i onkologisk dagafsnit, og stråleterapi gives i stråleterapien.