Stor byggelyst i Aalborg

Aalborg Kommunes afdeling for Byggeri har siden årsskiftet modtaget ekstraordinært mange ansøgninger om byggetilladelse

Corona-krisen har ramt mange brancher hårdt, men indenfor byggebranchen er der travlhed. Det oplever Aalborg Kommunes afdeling for Byggeri, der siden årsskiftet har modtaget ekstraordinært mange ansøgninger om byggetilladelse. Faktisk så mange, at flere vil opleve forlænget ventetid på sin byggeansøgning.

Tendensen med stigningen i antallet at ansøgninger om byggetilladelse er ikke ny. I 2019 modtog Aalborg Kommune 5.047 byggesager, mens forvaltningen oplevede et øget aktivitetsniveauet i 2020, hvor afdelingen for Byggeri behandlede 5.188 byggesager. 

Siden årsskiftet har tendensen imidlertid set ud til at peake. I midten af april måned i år er status, at Aalborg Kommune har modtaget godt 1800 ansøgninger, og fortsætter tempoet resten af året, kommer vi tæt på 5.900 ansøgninger i 2021.

Afdelingsleder i Byggeri Torben Kjeldgaard Larsen forklarer:

- "I Aalborg Kommune har vi siden årsskiftet modtaget ekstraordinært mange ansøgninger om byggetilladelse. Det ser vi som et godt tegn i denne corona-tid, og som et udtryk for den positive udvikling, der er i gang i Aalborg Kommune. Men det giver også udfordringer for de afdelinger, der skal myndighedsgodkende og give byggetilladelser til de mange fine og spændende projekter. Og konsekvensen er derfor, at der lige nu kan opleves forlænget ventetid på byggetilladelserne, og at det kan være sværere at få kontakt til os på telefon og mail". 

Den forlængede sagsbehandlingstid opleves særligt på en-familiehuse og sommerhuse, og i forhold til sagsbehandlingen af garager, carporte, drivhuse og lignende. Og spørger man afdelingslederen, hvordan kommunen tackler de mange henvendelser, siger han:

"Vi arbejder hårdt på at følge med efterspørgslen. Som sagt er tendensen ikke ny, og vi har de seneste år udvidet kapaciteten med flere sagsbehandlere. Men lige nu kan vi konstatere, at det høje aktivitetsniveau - hvis tendensen fortsætter på det samme niveau i 2021 - svarer til yderligere fem byggesagsbehandleres arbejde", fortæller Torben Kjeldgaard Larsen, og fortsætter:

"Lige nu kan flere også opleve, at vi ikke er helt så lette at komme i kontakt med, som vi plejer at være til en forhåndsdialog eller generel vejledning om byggeri. Men det er simpelthen fordi vi prioriterer at få sagsbehandlet og givet byggetilladelse til de ansøgninger, vi allerede har modtaget. Vi afholder stadig forhåndsdialoger og svarer stadig på generelle forespørgsler på mail, men med forlænget responstid".

Gode råd til ansøgere

Fra kommunens side appellerer Torben Kjeldgaard Larsen til, at man som ansøger udviser tålmodighed og forståelse for situationen:

"Vi arbejder hårdt på sagerne, og jeg vil gerne opfordre til, at man kun ringer eller skriver til os, hvis man som ansøger sidder med en opfattelse af, at noget er gået "helt skævt". 

I øvrigt henviser afdelingslederen til, at der er flere ting man selv kan gøre, for at forberede sin byggesag bedst muligt, og dermed mindske sagsbehandlingstiden:

Læs og følg vores vejledning på hjemmesiden www.aalborg.dk/byggeri 

Aflever alle nødvendige oplysninger, når ansøgningen indsendes. Følg vejledningen "nødvendigt ansøgningsmateriale".

Benyt ansøgningsportalen www.bygogmiljø.dk til at indsende din ansøgning.

Få hjælp fra en arkitekt, konstruktør, ingeniør eller anden rådgiver, hvis du ikke selv er byggesagkyndig. Det meste byggeri kræver særlig byggefaglig indsigt at beskrive og dokumentere.

Overhold reglerne. Det lyder simpelt - men det kan være svært - derfor opfordringen til at få hjælp fra en arkitekt eller lignende.