Ungdomsboliger på vej i Rødovre

Kommunalbestyrelsen har netop godkendt en ny startredegørelse, der baner vej for 24 nye ungeboliger

Kommunalbestyrelsen har netop godkendt en ny startredegørelse, der baner vej for 24 nye ungeboliger med en særdeles attraktiv beliggenhed.

Rødovre Kommune har igangsat en proces, der skal føre til en ny bebyggelse med ungeboliger.

-Der skal være plads til alle i Rødovre. De seneste år er boligpriserne stukket helt af i vores område. Rødovre skal ikke kun være for de rigeste. Vi er et fællesskab, hvor der skal være plads til høj som lav, og det gælder ikke mindst vores unge mennesker, siger borgmester Britt Jensen.

De nye boliger bliver af høj arkitektonisk kvalitet, og de får en attraktiv beliggenhed. De kommer til at ligge ved Rødovrehallen, tæt på Rødovre Centrum. Det bliver en kombination af bofællesskab og delte lejligheder.

-Det er helt afgørende, hvis vi skal bevare Rødovre som en blandet by, at der også er boliger, som er til at betale for folk med helt almindelige indkomster og for vores unge mennesker. I Rødovre skal der være et stort udvalg af forskellige typer boliger – almene boliger, private lejeboliger og ejerboliger, så der er plads til alle, siger Britt Jensen.

Konceptet er inspireret af et projekt i Frederiksberg Kommune kaldet Venligbolig Plus, hvor man har bygget deleboliger, hvor halvdelen udlejes til unge flygtninge og resten til danske studerende. I Rødovre er konceptet ikke orienteret mod flygtninge men mod danske unge, så ressourcestærke unge, og unge, der trænger til den hjælp og tryghed, som fællesskabet kan give, bor side om side. Alle unge forpligter sig til at være en del af og bidrage til fællesskabet. Der vil også være tilknyttet støtte-kontaktpersoner fra kommunen til boligerne.

-Det betyder meget for mig, at vi hjælper lige netop de unge, som ofte har allermest brug for en bolig og en god start på voksenlivet. Jeg er meget taknemlig for, at Udsatterådet har sat det her problem på dagsordenen, og at vi i samarbejde har fundet en vej. Det viser, at samarbejde er en styrke for vores fællesskab og for udviklingen i byen, siger Britt Jensen.

Projektet er født i et samarbejde mellem Rødovre Kommune, Udsatterådet og Ungepanelet. Der er lagt op til, at den nye bebyggelse med ungeboliger skal rumme ca. 24 boliger fordelt i to etagehuse (kuber) i 3-4 etager og med et fælleslokale.

Nu hvor startredegørelsen er godkendt af Kommunalbestyrelsen, skal der laves et forslag til den lokalplan, der skal gøre det muligt at bygge boligerne. Undervejs vil borgerne blive inddraget, blandt andet ved et borgermøde og i den efterfølgende høringsperiode. Boligerne vil blive opført af et alment boligselskab. Der er endnu ikke truffet beslutning om hvilket.