STB BYG lander 88 ungdomsboliger på Retortvej i Valby

Efter sommerferien tager STB BYG fysisk fat på opgaven som har været i proces det meste af foråret, og som Kullegaard arkitekter er totalrådgiver på

Efter sommerferien tager STB BYG fysisk fat på opgaven som har været i proces det meste af foråret, og som Kullegaard arkitekter er totalrådgiver med ingeniørfirmaet Henry Jensen som ingeniørrådgiver. Bygherre er tre lokale investorer ”Retort ApS” som sammen har ejet grunden gennem et par år. Byggeperioden forventes af blive ca. 15 måneder, så de unge mennesker kan flytte ind ultimo 2021. Første spadestik afventer den endelige byggetilladelse, men forventes at blive taget i august 2020

Nyt boligprojekt sættes i søen

Brian Abildgaard medejer af Retort ApS, udtaler: For godt to år siden begyndte planerne at spire, da vi arbejdede på at købe grunden og ejendommen. En ejendom, der gennem tiden har været anvendt til mange forskellige formål, rives nu ned til fordel for et nyt byggeri. Tidligere har der blandt andet været foreninger, slagter, lydstudie og pokerspil.

Bygherre er Retort ApS, der ejes af Brian Abildgaard, Peter Bygholm og Christian Birger Christensen. Gennem tidligere arbejde med Grønttorvet kendte Brian Abildgaard både området og ejendommen rigtig godt. Derfor var det også en stor fornøjelse, da vi lykkedes med købet og fik udviklet et godt projekt til grunden.

GA Arkitekter og Ingeniørfirmaet J&P har sammen med os tegnet et nyt boligprojekt, vi glæder os til at sætte i søen.

STB BYG overtager stafetten efter myndighedsprojekt og gennemfører hovedprojekteringen og byggefasen sammen med deres team af underentreprenører og rådgivere.

-Vi meget frem til samarbejdet med bygherrerne, og fornemmer at det kan være starten på et tættere samarbejde i fremtiden. Det private segment er stadig en mindre del af STB BYGs omsætning, men et segment som vi meget gerne vil vækste inden for. Derfor er en reference som disse 88 ungdomsboliger, vigtig for vores muligheder i fremtiden, udtaler Jens Winther, adm. direktør og partner i STB BYG.

Ny bebyggelse kobles sammen med eksisterende byrum

Jacob Peder Hansen, Projekteringsleder hos Kullegaard, fortæller om projektet: I opførelsen af de nye ungdomsboliger, arbejdes der med at koble den nye bebyggelse sammen med det eksisterende byrum på Retortvej. Det betyder blandt andet, at bygningerne bliver opført i opgangshuse med forskellige etager. Derudover bliver de nye ungdomsboliger tilpasset de eksisterende bygninger i nærområdet. Det gøres ved at bygningerne placeres efter samme princip som andre bygninger i området, og samtidig vil facaderne bygges op, så de skaber en overgang til de nærliggende boliger. 

Kullegaard sigter efter langtidsholdbare løsninger i projekteringen af ungdomsboligerne. Vi har fokus på opfyldelse af kravene i BR18. Vi lægger vægt på at detailprojektet bliver bygbart og med kendte løsninger i de kritiske knudepunkter, for at skabe et byggeri der kommer til at tilfredsstille både bygherre og fremtidige beboere, i mange år frem i tiden.

Den tunge bund i byggeriet, af røde mursten, inspireret af den nærliggende værkstedsby, går over i en let facade af sinusplader med lodret profilering, som giver et lettere og mindre mastodontisk udtryk ud mod Retortvej. Taget begrønnes, og med solceller sikres det at boligerne lever op til de strenge krav om energiforbrug, som bliver vigtigere og vigtigere i den verden vi gerne vil leve i, også i fremtiden.

Landskabet omkring de nye ungdomsboliger på Retortvej udføres, så der skabes grønne og frodige mødesteder for beboerne. De to fælles gårdrum danner rammen om det sociale liv i bebyggelsen, her findes fælles opholdspladser og bede med høje græsser, stauder og træer som giver forskelligartede oplevelser hen over året. Private terrasser langs boligerne skaber en livlig kantzone hvor man kan snakke med naboen.

Velafprøvet samarbejde

Det er ikke første gang STB BYG samarbejder med Kullegaard arkitekter & Ingeniørfirmaet Henry Jensen, vi har gennem årene samarbejdet med begge parter om flere realiserede projekter. Kullegaard har siden primo maj været for bordenden som projekteringsleder og vi oplever en spændende proces med projekteringen, hvor vores egen Henrik Kjærbye holder fast i bygbarheden, og sørger for at vi holder økonomien på sporet, siger Jens Winther.