Vertikale haver tilfører levende gavlmalerier

​​​​​​​En beboelsesejendom på Østerbro i København har føjet 150 kvadratmeter vertikale haver til tre efterisolerede gavle

En beboelsesejendom på Østerbro i København har føjet 150 kvadratmeter vertikale haver til tre efterisolerede gavle som led i en renovering med støtte fra kommunen. Det har skabt en grøn lomme til gavn for lokalmiljøet, og løsningen bidrager samtidig til at aflaste kloaksystemet ved effektivt at forsinke regnvand fra ejendommens tage.  

Østerbro i København er kendt som hovedstadens grønne bydel med både Fælledparken og byens første klimakvarter Skt. Kjelds Kvarter som nogle af de mest markante elementer. Nu er endnu et kapitel føjet til den grønne fortælling takket være den nyligt overståede renovering af den E-formede beboelsesejendom, der ligger på Ryesgade 84, Irmingersgade 2-4 samt Sortedam Dossering 73.

Her er der opført omkring 150 kvadratmeter vertikale haver fordelt på tre gavle ud mod Irmingersgade, forklarer Ulla Munk Beilin. Hun er partner og projektchef i SBS Rådgivning A/S, som har været totalrådgiver på projektet og er specialister i renovering.  

- Bygningen er en klassisk Københavnerejendom, som er blevet energioptimeret og har fået etableret bad de steder, hvor det manglede, med støtte fra kommunens byfornyelsesmidler. Her lykkedes det os også at få bevilget et særskilt budget til etablering af de vertikale haver. De skaber nu en grøn lomme, som ikke kun er til gavn for beboerne, men også for resten af lokalmiljøet, og jeg håber, at vi vil få flere af sådan nogle projekter at se i byen, fortæller hun.    

Lokal afledning af regnvand
De vertikale haver er etableret med udgangspunkt i systemet BGreen-It Living Walls, der er udviklet af danske BG Byggros, som er specialister i grønne vægge og tage. Systemet opbygges af såkaldte plantemoduler med indbygget vandreservoir, og haverne er konstrueret, så de opsamler regnvandet fra bygningens tagrender til vanding af planterne.

Når vandreservoiret i de øverste plantemoduler er fyldt op, fordeler vandet sig ved hjælp af tyngdekraften fra række til række, indtil det når bunden. Regnvandet opmagasineres således i selve plantevæggen, forklarer markedschef Torben Hoffmann fra BG Byggros:

- Ud over at være en flot løsning, der tilfører en grøn dimension til byrummet, aflaster de vertikale haver også kloaksystemet ved at forsinke og forbruge regnvandet fra tagene. Der er samtidig etableret et backup-system, som hele tiden monitorerer fugtniveauet i plantevæggen og sikrer vanding i tilfælde af længere perioder uden nedbør. Behovet for drift af haverne er med andre ord minimalt. 

- Løsningen krævede, at tagrendernes fald blev vendt, så vi nu får regnvandet ledt ned i væggene frem for kloakafløbet. Vores ingeniører har desuden lavet beregninger på, hvor store plantevæggene skulle være for at kunne optage tilstrækkeligt med regnvand fra tagarealet, ligesom vi blandt andet har regnet på, hvordan vægten af plantevæggene vil påvirke de efterisolerede gavle, supplerer Ulla Munk Beilin.

Plantedesign med blik for vækstforhold
De vertikale haver på Irmingersgade er etableret af anlægsgartnerne fra Optimus, og beplantningen består af stauder, der er udvalgt efter at kunne trives i den konstant våde jord. Derudover er tre fjerdedele af planterne stedsegrønne, da det er vigtigt, at haverne giver grøn oplevelsesværdi hele året, understreger Ulla Munk Beilin:

- Først og fremmest måtte haverne ikke komme til at se triste og visne ud i vintermånederne, men skulle holde sig pæne året rundt. Vores arkitekt designede de mønstre og strukturer, vi gerne ville have, og BG Byggros hjalp derefter med sammensætningen af planter, så vi har fået sikret en tilpas årstidsvariation.

Resultatet er grønne vægge, der fungerer ligesom levende gavlmalerier med beplantninger, der ændrer sig i takt med årstiden. Haverne er samtidig med til at understøtte områdets biodiversitet, idet beplantningen kan tiltrække insekt- og fugleliv.    

- Selve plantevalget åbner for så mange variationsmuligheder, at der i praksis næsten ikke er grænser for, hvordan en vertikal have kan designes. Her er det dog også vigtigt at have vækstforhold og øvrige mere funktionelle hensyn som fx lokal afledning af regnvand in mente, for en vertikal have bidrager med langt mere ud over at være et dekorativt naturligt indslag i byrummet.  

Hos BG Byggros arbejder man lige nu på flere andre projekter med vertikale haver, og virksomheden har ambitioner om på sigt at undersøge og dokumentere havernes effekt på faktorer som fx trafikstøj, isolering og kvaliteten af det regnvand, der nedsives og renses via plantemodulerne.