Dansk børnehave vinder nordisk arkitektpris

Børnehuset Østerled i Hedensted Kommune vandt White Green Awards, da 500 nordiske arkitekter var samlet i Imperial i København for at hylde bæredygtig arkitektur

Det var i forbindelse med Whitedagene, den årlige sammenkomst af over 500 arkitekter fra Nordens største arkitektfirma, at projektet i Hedensted vandt den grønne pris, og White har længe haft fokus på at bruge arkitekturen aktivt til at fremme et godt miljø for børn i dagsinstitutioner.

Byggeriet er tænkt som et lavenergiprojekt, der udnytter vedvarende energikilder fra solen og jorden via solceller på taget og jordvarme under terræn.

Imponeret dommerpanel

Børnehuset Østerled opnåede en delt 1. plads ved uddelingen af den nye pris, White Green Awards 2012, som er stiftet af White Arkitekter for at hylde bæredygtighed i nybyggeri.

Dommerpanelet bag præmieringen fremhæver, at det med børnehuset er lykkedes at forene pædagogisk funktionalitet med bæredygtighed og dermed skabe plads til både nærvær, fællesskab og privathed:

- Med et godt mix af teknik, formgivning og tilpasning til stedets præmisser er det lykkedes at opføre en holdbar, smuk og harmonisk bygning, der desuden kan fungere som et pædagogisk redskab for fremtidige generationer, som det fremgik af dommerbetænkningen.

Vigtige aspekter af bæredygtighed

Den nye børneinstitution, der har plads til 100 børn, er yderst energibesparende, og huset er bredt ud i en vifteform og orienterer sig som en blomst imod syd og dermed imod solen. Store glaspartier lukker solens stråler ind, når den står lavt på himlen.

Tunge, murede indervægge holder på varmen, og husets store tage er trukket ud, så de skærmer og giver læ for opholdsterrasserne langs sydfacaden. Bygning og udearealer skal desuden udfordre fantasien og den motoriske og intellektuelle udvikling.

Arkitektfirmaet understreger samtidig, at aktivitetsrummene er uopvarmede, hvilket giver en aktiv gevinst for energibalancen.