Forstæder skal udvikles

Realdania igangsætter nu i samarbejde med syv kommuner en nærmere undersøgelse af syv udvalgte ideer til bæredygtig udvikling af forstæderne.

Realdania igangsætter nu i samarbejde med syv kommuner en nærmere undersøgelse af syv udvalgte ideer til bæredygtig udvikling af forstæderne. Ideerne skal videreudvikles til innovative eksempler på, hvordan en bæredygtig fornyelse af forstædernes byområder kan kickstartes.

Ud af 46 indkomne projektideer har Realdania udvalgt projekter fra syv forskellige kommuner, som modtager støtte til videreudvikling. Kommunerne har forinden gennemført konkurrencer, parallelopdrag og planer for bæredygtig byomdannelse for et af deres forstadsområder. Under overskriften, ”Kickstart Forstaden – version 2.0”, skal de syv udvalgte projekter skabe bymæssige tiltag, som kan medvirke til at sætte en bæredygtig udvikling af et forstadsområde i gang.

Følgende projekter er udvalgt:

Viborg Banebro – kobling af et byomdannelsesområde i forstaden til bymidten
Silkeborg – nytænkende erhvervskorridor, grøn forbindelse og byport
Aalborg Øst – fortætning af bydelscenter og opgradering af tunnelforbindelse
Greves nye byplads – levende byplads som aktivitetsdæk over parkering samt boligfortætning i centrum
Kulturlageret i Nykøbing Falster – nyt liv i tom industribygning
Ballerup trafikknudepunkt – byrum og fortætning omkring trafikalt knudepunkt
Vejles globale alminding - kobling på tværs af forstadens funktionelle enklaver
Nye veje til bæredygtig fornyelse
De syv projekter under Kickstart Forstaden – version 2.0, skal udvikles i et samarbejde mellem kommuner, grundejere og investorer. Realdania håber at projektidéerne bliver så gode, at nogle af projekterne kan realiseres i praksis.

- Vi har lagt vægt på at udvælge projektidéer, der har stor eksempelværdi i forhold til at vise nye veje til bæredygtig fornyelse af forstæderne. De udvalgte idéer tager alle udgangspunkt i, at kommunen har udviklet realistiske visioner og planer for bæredygtig byudvikling af forstaden. I udvælgelsen har vi også vægtet sandsynligheden for at kunne kickstarte byomdannelse af forskellige typer forstadsområder under forskellige markedsvilkår, siger direktør Hans Peter Svendler, Realdania.

Fakta:

Finansiering
Realdania har afsat op til 300.000 kr. til en udviklingsfase for hvert projekt. Støtten forudsætter en tilsvarende medfinansiering fra kommunerne. Udviklingsfasen forventes afsluttet i maj 2014. Kommunerne har derefter mulighed for at søge støtte til realiseringen. Realdania forventer at udvælge 3-4 af projekterne til realiseringsstøtte.