Frisk luft og køling til Vejleå kirke

Den moderne kirke danner i dag ramme om mange aktiviteter, ofte i en hed sommer. Det har stillet nye krav til indeklimaet i kirkerummene. Solafvisende ruder og naturlig ventilation har løst opgaven

Et kirkerum med svedende temperaturer i den solbeskinnede højsommer har aktuelt affødt en fin løsning med naturlig ventilation til Vejleå kirke i Ishøj.

Kirken er fra 1997 efter et projekt af Wohlert Arkitekter. Seks trekantede og højt placerede glasmosaikker af Peter Brandes er en primær kilde til dagslys sammen med et ovenlys i en halvcirkel over apsis.

Tiltagende hede i sommermånederne sammen med flere og vekslende aktiviteter i en moderne folkekirke havde imidlertid skabt et påtrængende behov for ventilation af kirkerummet. Parallelt var der konstateret utætheder i ovenlyset, og et rytterlys af 23 år gamle glaspaneler over en forbindelseskorridor mellem kirke og sognegård var også tjenligt til opdatering.

Overvejelser om mekanisk ventilation med hvad dertil hører af aggregater, rørføring og armaturer i sårbare lofter og vægge blev hurtigt skrinlagt som uhensigtsmæssige.

Det blev i stedet en krævende og noget anderledes glarmesteropgave, der landede hos Snoer Glas i form af totalentreprisen på oven- og rytterlys med energiruder, inklusive zinkinddækninger samt håndtering af ovenlysenes motorer fra Window Master. Alt sammen i kombination med en gennemgribende entreprise med naturlig ventilation udført af elektrikeren, JP El-Anlæg A/S

Det er ved hjælp af dem, at hver andet af ovenlysets lodrette partier nu kan åbnes for komfortventilation. Det sker både med automatisk temperaturstyring, med tidsstyret udluftning om natten og med manuel overstyring, så brugerne selv kan aktivere oplukkene.

Samlet på værksted

Halvcirklen i apsis blev bygget med Schüco-profiler og samlet hos Snoer Alu i Taastrup for siden at blive hejst på plads med hjælp fra både stillads og kran. At projektet har en ekstrem geometrisk kompleksitet illustreres af, at det tog over fem måneder med opmåling, projektering, tegning og montage. Først derefter kunne Snoer Glas afslutte projektet på Vejleå kirke.

– Straks efter installationen af det nye ovenlys med opluk kunne vi konstatere en betydelig bedring i indeklimaet, oplyser medlem af menighedsrådet, kirkeværge Rosa Møller Pedersen.

Medvirkende til det har også været det nye rytterlys over forbindelsesgangen til sognegården udført i Vitralpaneler type A74. Her består de nye ruder af 2-lags solafvisende energiruder opbygget af udvendig 6 mm ESG Extreme 60/28 og indvendig 44.2 hærdet og lamineret floatglas, der reducerer solens varme, men bevarer dagslysets intensitet. Ruderne er supplerende forsynet med silketrykte prikker dækkende 10 pct., som samtidig også afbilder Ishøj-kirkernes logo (der er to kirker), nemlig et ornament fra den gamle sognekirkes katolske periode med et hjertemotiv og en påfugl.

– Ikke helt nemt at gengive, men vi er glade for, at alles umage har båret frugt, lyder det fra totalentreprenøren på opgaven, glarmester Torben Snoer.

Foto:Det halvrunde ovenlys i apsis samt ovenlysriglerne (de vandrette profiler) blev konstrueret.