Fra ide til indgangsparti

Når en historisk bygning renoveres fra inderst til yderst, stilles der store krav til, at funktion og æstetik går op i en højere enhed. De krav gælder også til indgangspartiet

Tekst: Mikkel Thomsen

Foto Mikkel Thomsen og Facadeplan ApS

Bygninger der tidligere husede Det Kongelige Søkort-Arkiv i København er omdannet til nye og moderne kontorfaciliteter. Tidligere har bygningen været brugt til at fremstille og opbevare søkort over danske, grønlandske og færøske farvande. Transformationen fra arkiv til kontor har medført, at der skulle etableres et nyt og moderne indgangsparti foran hovedindgangen. For at kunne tage bygningen og de nye kontorfaciliteter i brug hurtigst muligt, har det først været muligt at påbegynde montagen af vindfanget, efter bygningen var taget i drift. For ikke at forstyrre medarbejderne i bygningen har Facadeplan ApS udført montagearbejdet om aftenen og natten.

Grundigt forarbejde letter arbejdet

Forud for montagearbejdet var måneders forarbejde med opmålinger, tegninger og præfabrikation.

– Tegningerne har været et vigtigt redskab gennem hele projektet, og der er lavet både 2- og 3-dimensionelle tegninger af hele konstruktionen. Særligt de 3-dimensionnelle tegninger har gjort det muligt at opdage konflikter i konstruktionen og få løst dem, inden de blev til fejl på byggepladsen. Derudover har tegningerne været et kommunikationsværktøj mellem entreprenøren og de forskellige komponentleverandører, fortæller Haris Kapsis fra Facadeplan ApS.

Tegningerne er også blevet omdannet til tredimensionelle renderinger, der har vist indgangspartiet på facaden. Renderingerne har været et godt værktøj til at lette kommunikationen mellem bygherre, arkitekt og entreprenør.

Præfabrikation giver kortere tid på pladsen

For at mindske arbejdstiden på byggepladsen er store dele af vindfanget præfabrikeret på forskellige specialværksteder. Det har stillet yderligere krav til tegningsmaterialet og til leverandørerne. Fejl i tegningerne eller leverancerne ville først være blevet opdaget på byggepladsen og derfor være ekstra omkostningstunge og tidskrævende at rette op.

Ved alle samlinger, og hvor forskellige materialer mødes, er der indarbejdet justeringsmuligheder. Det sikrer, at skævheder fra den eksisterende konstruktion og unøjagtigheder og afvigelser i de forskellige materialer kan optages.

Gennemarbejdet placering

Vindfanget er monteret på en hævet flade af store granitblokke. Den hævede flade sikrer en let og elegant adgang op til bygningens hovedindgang. For at fastholde de rette linjer i granitbelægningen, er placeringen af de fire lodrette RHS profiler, der bærer vindfangets tag, afstemt efter blokkene. RHS-profilerne flugter med granitblokkenes kanter.

Skjulte detaljer

For at bevare letheden og det rene udtryk på indgangspartiet er alle de vitale funktioner skjult inde i konstruktionen. Ledningerne til lyset og de automatiske døre er ført under granitblokkene og op gennem de bagerste lodrette RHS-profiler, der bærer taget. Afløbene til at lede regnvandet væk fra taget er ført ned gennem de forreste RHS-profiler, og vandet ledes bort under granitblokkene. Det er med til at sikre det lette og elegante udtryk uden at gå på kompromis med funktionerne.

For at sikre, at der ikke opstår overtemperaturer i sommermånederne, er der monteret opluk i vindfangets sider. Når oplukkene er lukkede, går de i et med resten af vindfanget, og man ser dem således ikke. De dele af vindfanget, som ikke er glas, er beklædt med bruneret messing. Den brunerede messing går igen inde i bygningen, blandt andet på trappernes håndlister, og er således med til visuelt at binde den udvendige og den indvendige del af bygningen sammen.

Artiklen blev bragt i fagbladet GLAS, decemberudgaven 2019.