Energisk indsats på energiområdet giver gevinst

Spangenberg & Madsen har hjulpet Aarhus Kommune med at gennemføre store energieffektiviseringer indenfor belysning og vvs de sidste fem år

Spangenberg & Madsen har hjulpet Aarhus Kommune med at gennemføre store energieffektiviseringer indenfor belysning og vvs de sidste fem år. Resultatet er et lavere energiforbrug, mindre CO2-udslip og bedre indeklima i kommunens bygninger. Aarhus Kommune har en ambition om at være CO2-neutral i 2030. Siden 2013 har kommunen arbejdet på at udskifte gammel belysning og opdatere vvs-installationer for at reducere energiforbruget på næsten alle kommunale bygninger. Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma har hjulpet med at screene en stor del af bygningerne og finde frem til de bedste løsninger. I alt er 1,3 mio. kvadratmeter kommunale bygninger blevet screenet siden 2014.

Det er en rigtig god historie, som ikke koster skatteborgerne en ekstra krone. Vi har fået 17 mio. kroner i støtte fra EU til rådgivning, mens optimeringerne er finansieret af de kommunale institutioner selv, som får pengene igen via betydelige besparelser på energiforbruget. I alt har institutionerne sparet omkring 20% på deres energiforbrug, siger Bygningschef i Aarhus Kommune Ane T. Oddershede Lyngø.

Spangenberg & Madsen med fra begyndelsen

Spangenberg & Madsen har været med fra begyndelsen og har screenet tusindvis af kvadratmeter med et særligt screeningsværktøj, som Aarhus Kommune selv har udviklet til opgaven. På VVS-siden har arbejdet især handlet om at anlægge kortere og mere enkle rørføringer, så mindre varme går tabt undervejs.

På mange gamle skoler var rørene utætte, og det var svært at varme rummene ordentligt op. Systemerne var også tilpasset en anden tid, hvor man havde et andet vand- og varmebehov end i dag. Det har givet en del problemer. Vi har indført nye vand- og varmesystemer og erstattet de gamle rør, så mindre varme går tabt. Mange af rørene havde utætheder, så det var på høje tid. Og så har vi haft mulighed for at lave nye systemer med bedre drikkevandskvalitet, siger indeklimarådgiver i Spangenberg & Madsen Emilie Caja Bertelsen.

På belysningssiden er gamle belysningsarmaturer erstattet af nye LED-armaturer, der er bevægelses- og dagslysstyrede. Teknologien indenfor belysning har udviklet sig så hurtigt i de senere år, at en række af de bygninger, som det ikke kunne betale sig at renovere i 2014, er kommet med i 2020.

Udviklingen går sindssygt stærkt indenfor belysning. I dag kan et LED armatur være intelligent og både reagere på bevægelse og dagslys, så mængden af lys vil variere i løbet af dagen. Det nye lys, vi opsætter, er 3000 eller 4000 kelvin. Det føles som mere lys end det gamle gullige lys, så det bliver lettere at læse. Mange skoler har sagt til os, at børnene er blevet mere aktive, efter de har fået nyt lys, siger stærkstrømsingeniør i Spangenberg & Madsen Peter Yde Nielsen.

Bedre indeklima og indlæring

I Aarhus Kommune er der stor tilfredshed med projektet, der er blevet forlænget til og med 2020 – også med Spangenberg & Madsen ombord.

I begyndelsen oplevede vi en del skepsis overfor projektet. Der var mange institutioner, som ikke kunne se værdien i det. Men da først vi var i gang, blev gevinsterne åbenbare, og så spredte det sig som ringe i vandet. Mange skoler er kommet tilbage til os og har sagt, at indeklimaet er markant forbedret, og eleverne er blevet bedre til at koncentrere sig. Vi får besøg fra andre kommuner, der vil høre, hvordan vi har båret os ad. Det er et virkelig vellykket projekt. Vi kunne ikke have gjort det uden vores dygtige rådgivere, slutter Ane T. Oddershede Lyngø.

Foto: De nye armaturer på Sølystskolen er styrede af bevægelse og dagslys for at holde energiforbruget nede.