Svensk projekt sætter fokus på fremtidens lavenergihuse

Med nye europæiske miljøkrav på vej i 2020 kan det være en fordel at investere i en energivenlig bolig

Med nye europæiske miljøkrav på vej i 2020 kan det være en fordel at investere i en energivenlig bolig. Nu lancerer et svensk udviklingsprojekt i samarbejde med Panasonic en række energieffektive løsninger, der allerede er på forkant med den kommende lovgivning.

Den svenske innovationsklynge Besmå står sammen med en række varmesystems- og ventilationsvirksomheder bag et nyt projekt, der via produkter, metoder og værktøjer skal få flere borgere til at investere i en energivenlig bolig eller et lavenergihus.   

Målet med Besmå er at drive energiprojekter frem, der skal mindske energiforbruget i nybyggede og renoverede huse i Sverige.

Et af projekterne hedder ’Fælles udvikling af varme- og ventilationssystemer til lavenergihuse i det nordiske klima’. Det startede oprindeligt som et teknologiudbud, men kravene var så høje, at ingen producenter kunne leve op til dem.

-Fire producenter lykkedes næsten med at nå i mål. Så i stedet for at skrotte hele satsningen, så vi det som en mulighed. En del producenter var kommet så langt, at der var store muligheder for at få produkterne ud på markedet. Dermed blev projektet i stedet et udviklingsprojekt, og vi har nu fået produkter og udstyr, som fungerer og lever op til miljøkravene, siger Agneta Persson, projektleder for Besmå-projektet.

Fem producenter af varme- og ventilationssystemer, herunder Panasonic, er sammen med fem virksomheder med speciale inden for mindre huse blevet engageret i projektet.

Og netop lavenergihuse kan være en effektiv og langsigtet strategi for boligejerne. Det skyldes først og fremmest EU’s 2020-krav til bygninger, miljø og klima, men også dét, at energivenlige boliger kan være en økonomisk fordelagtig investering, da der er store besparelser at hente som fx en markant lavere varmeregning, bedre isolering og udnyttelse af bæredygtige naturressourcer.

Besmås mål for projektet

Reducere afhængigheden af energi i form af varme og el i små huse og derved reducere belastningen på miljø og klima.

Udvikle metoder og værktøjer, der skal fjerne de barrierer, der kan være for at udbrede energieffektiviserende foranstaltninger i sektoren for mindre boliger.

Skabe forudsætningerne for en tidligere introduktion af energieffektive systemer og produkter på markedet ved at øge vidensniveauet hos ordregivere og gennem netværksaktiviteter.

Foto: Agneta Persson, projektleder for Besmå-projektet.