Bæredygtig træskole i Viborg

Arkitema Architects skal tegne den nye skole i Overlund i det østlige Viborg, der bliver et bæredygtigt byggeri med træ som det primære materiale

Arkitema Architects skal tegne den nye skole i Overlund i det østlige Viborg, der bliver et bæredygtigt byggeri med træ som det primære materiale. Skolen kommer til at fungere som bydelshus for lokalområdet, hvor både skole og hal bliver bærende kulturinstitutioner, der spiller sammen med områdets natur. Samtidig får skolen en fremtidssikret tilgang til undervisning.

Byrådet i Viborg Kommune har netop vedtaget, at det bliver Arkitema Architects og Sloth Møller, der skal designe en ny skole og hal i bydelen Overlund. Forslaget har stor fokus på sammenhængskraften i lokalområdet, og vil tilbyde en pallette af faciliteter til fritidslivet i bydelen. Skolen tager udgangspunkt iden natur der kendetegner Viborg, ved at inddrage de grønne omgivelser både inde og ude. Det er tanken, at skolen udføres primært i træ og dermed kommer Overlund Skole til at blive en af landets få træskoler, hvilket spiller rigtig godt sammen med kommunens planer om at reducere brugen af CO2.

Arkitema har døbt deres forslag ”Lysningen”, hvilket, kombineret med brugen af træ, passer til det arkitektoniske grundprincip for bygningen; en skov af grønne søjler, holdt sammen af plateauer i forskellig højde – som trækroner der danner et tag over skovbunden. Overlund Skole skal bygges i et stort grønt område i den østlige del af Viborg, og naturoplevelsen skal bevares for både de kommende elever og for hele området beboere.

-Vi har valgt skoven som udgangspunkt for arkitekturen – både fordi det er let at forstå og omsætte til en metafor, men også fordi vi tror på, at natur og bygning i tæt kombination, har en værdifuld indflydelse på både børn og voksnes velfærd. Vi har altid fokus på holistisk arkitektur, som bl.a. betyder, at vi ved at give adgang til natur, dagslys, audio- og visuelle opleverser, øger koncentrationsevnen og skaber et stressreducerende læringsmiljø. Derfor er jeg sikker på, at Overlund Skole kommer til at gøre en forskel for rigtig mange mennesker, både elever og personale, men også for hele områdets beboere, fortæller Associated Partner og forretningsområdechef for Læring i Arkitema Architects, Pernille Svendsen.

En fremtidssikret skole
Viborg Kommune er meget ambitiøs i forhold til at skabe en skole, der passer til fremtidens læring og som dermed kan tilpasses mange forskellige undervisningssituationer og understøtte elever og læreres behov. Derfor er skolen i Overlund også bygget op, så der er mange muligheder for brugerne. Centralt i bygningen er et stort åbent torv i form af et atriumrum - en lysning, hvorfra forskudte plateauer fordeler sig, så man primært kun bevæger sig en halv etage op eller ned mellem etagerne. Dette gør, at alle etager opleves tæt forbundne med hinanden.

Opdelingen udnyttes til at skabe husets hovedflow, som en flydende opstigning mellem plateauerne. Halvniveauerne er forbundet via trapper, der i det daglige bruges som lokale amfitrapper til undervisning og samlinger. Alle elever har dog stadig hjemmeområder, der benyttes af mange forskellige lærere, pædagoger og børn til flere funktioner og flere former for undervisning, aktiviteter og samvær. Denne opdeling er også noget af det, der er lagt vægt på i bedømmelsen af Arkitemas vindende projektforslag, hvor det lyder:

-Projektet viser stor indsigt i de organisatoriske og pædagogiske målsætninger, der er opstillet i udbudsmaterialet – både i indretningen af hjemmeområder, faglokaler og i de fælles områder. Arkitekturen er robust og funktionel, men er også indbydende og med en stærk identitet i form af de grønne søjler og etagedækkenes fremspring i halve etager.” Og netop de pædagogiske målsætninger er noget af det, som Pernille Svendsen ser frem til at arbejde videre med i de kommende år sammen med Viborg Kommune:

-Det er virkelig interessant, at Viborg Kommune har så ambitiøse planer for at fremtidssikre Overlund Skole. Det betyder, at vi kan komme med noget af det mest nyskabende og innovative inden for skolebyggeri, hvor vi virkelige har fokus på at skabe den bedste læring. Både for de elever, der skal gå her om fem år, men også for dem, der skal gå her om 50 år.

Anden danske træskole fra Arkitema
I disse år banes vejen for byggeri af træ i stor skala. Træbyggeri i Danmark har haft ringere vilkår end de traditionelle materialer i både pris og holdbarhed, men disse forhindringer er overvundet med nye produkter af træ som eksempelvis CLT, der skal bruges i Overlund.

Sidste år oprettede Arkitema forretningsområdet Timber, der har fokus på at udbrede byggeri i træ i hele Skandinavien, og virksomheden er også godt i gang med flere træprojekter. I starten af maj blev der taget første spadestik til Sdr. Otting Skole i Haderslev, hvor Arkitema også har slået stregerne til en kommende skole. Det er blandt andet erfaringer herfra, men også fra andre steder i Norden, som Arkitema og Sloth Møller kommer til at gøre brug af i udviklingen af Overlund Skole:

-Gennem flere projektforløb i Danmark, Norge og Sverige har vi udført og rådgivet om træbyggerier – og har dermed en specialistviden om dette. Der er ingen tvivl om, at træ kun vil blive et endnu mere udbredt materiale og det har også mange positive effekter. Når man opfører en skole i Overlund er træ det helt oplagte materiale, da det helt fra start sikrer et støj-, lugt- og giftfrit byggemiljø. Samtidig har det en lav kompleksitet at udføre byggeri i træ, hvilket eksempelvis gør det forholdsvist ukompliceret at lave ombygninger og tilbygninger, hvis der skulle blive behov for det i fremtiden, siger Pernille Svendsen.

Intentionen er at skolen skal opføres i CLT, der er en slags limtræ, hvor elementet laves af flere lag brædder(minimum tre lag) der samles med en typisk 90 graders vinkel mellem lagene. CLT adskiller sig på den måde fra almindelig limtræ, hvor brædderne kun er samlet i én retning.

Projektet omfatter en ny skole beregnet til 750 elever og en ny idrætshal for i alt 211 mio. kr. Skolen skal senere kunne udvides til op til 1.300 elever. Desuden skal der kunne etableres en ny Hal 2 med fokus på springgymnastik og atletik, hvis foreningerne kan finansiere det.

Fakta
Adresse: Gl. Randersvej, Overlund, 8800 Viborg
Areal: 10.800
Forventet ibrugtagning: 2023
Bygherre: Viborg Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban
Ingeniør: Sloth Møller