Fem-sporet skole i Nuuk

Den største skole i Grønland er undervejs og skal give gode forhold for undervisning og læring. Den kommer til at erstatte to gamle og nedslidte skoler.

Det er det kommunale byfornyelsesselskab Siorarsiorfik – Nuuk City Development, som har fået opgaven med at bygge og finansiere en ny skole med plads til både fritidsordning og daginstitution, der skal bygges i Nuuk bymidte. Det bliver både den største skole i Grønland med fem spor, fritidsordning og daginstitution, og det bliver også første gang, man bygger så stort et OPS-projekt (Offentligt Privat Samarbejde).

-Vi har store forventninger til projektet, som er det første OPS-projekt, der udbydes i Grønland. Orbicon Arctic har stået for udarbejdelse af de tekniske kravspecifikationer samt koordinering af kommercielle og juridiske udbudsdokumenter med udgangspunkt i den gennemførte markedsdialog. Som bygherre sætter vi utrolig stor pris på, at vi i så komplekst et projekt kan få lokal rådgivning og projektstyring med fokus på både proces og output, og valget af Orbicon Arctic som bygherrerådgiver har været et naturligt valg, udtaler administrerende direktør Jens B. Frederiksen. 

Noget af det særlige ved projektet er, at både opførsel, drift og vedligeholdelse udbydes som én samlet pakke. Det betyder, at den OPS-operatør, der får ansvaret for projektet, ikke kun skal opføre byggeriet, men også skal stå for drift og vedligeholdelse af skolen i op til 30 år. Operatøren forventes at blive udpeget i løbet af efteråret, mens projekteringen påbegyndes i efteråret 2019. Den nye skole forventes at stå færdig i 2023. 

Den nye skole har et omfang på 18.000 m² og skal opføres overfor rådhuset i Nuuk, hvor Blok P tidligere lå. Blok P, der blev bygget og opført i 1965-1966, var den største beboelsesejendom i Grønland og den største bygning i Nuuk. Bygningen var på fem etager, havde en længde på 231 meter, indeholdt omkring 320 lejligheder og rummede cirka 1% af den samlede befolkning i Grønland. Blok P blev revet ned i 2012 og giver nu plads til en moderne skole. Skolens mange kvadratmeter skal rumme 1200 elever og kommer til at have fem spor, samtidig med at nybyggeriet giver plads til både fritidsordning til 400 børn og en daginstitution til 120 børn.

-Det er en spændende opgave og noget helt nyt med et OPS-projekt i Grønland. Vi har sat de tekniske kravspecifikationer og rammer, og de er af hensyn til fremtidssikringen af byggeriet med højere krav, end hvad der normalt kræves som standard. Derudover er de bydende også blevet bedt om at forholde sig til FN’s Verdensmål, så det er ikke kun den kortsigtede økonomi, der er i fokus”, siger Mads Hvarre, civilingeniør i Orbicon Arctic. 

Den nye skole skal give moderne rammer for læring, og der har været omfattende dialog med den kommunale skoleforvaltning for at klarlægge behovet i forhold til de krav, der skal sættes for den nye bygning.

Skolen forventes at stå færdig i 2023.