PCB kan forsegles

Efter mere end 2,5 års test viser Teknologisk Instituts resultater, at forseglingsproduktet PCB Forsegling effektivt nedsætter afgasningen fra PCB-inficerede materialer

Efter mere end 2,5 års test viser Teknologisk Instituts resultater af forseglingsproduktet PCB Forsegling, at forseglingsmetoden effektivt nedsætter afgasningen fra PCB-inficerede materialer til langt under Sundhedsstyrelsens anbefalede aktionsværdi på 300 ng/kbm, skriver virksomheden PCB Forsegling, der har fået sine løsninger testet hos Teknologisk Institut.

Der er kommet gang i byggeriet efter finanskrisen, og mange af opgaverne går på at opdatere bygninger fra byggeboomet i 1950-77. Desværre mødes mange her af konsekvenserne fra datidens uvidenhed, idet op mod 75 pct. af bygningerne fra perioden skønnes at indeholde farlige PCB-giftstoffer.

– Specielt oplever mange offentlige bygninger, at renoveringsprojekter ender ud i omkostningstunge saneringer på grund af de skærpede lovmæssige krav til håndteringen af PCB. Her kan forsegling være et langt billigere, hurtigere og veldokumenteret alternativ og supplement til en totalsanering, hvor man eksempelvis er nødsaget til at fjerne PCB-forurenet beton og træværk, pointerer virksomheden
Langvarige testresultater foretaget af Teknologisk Institut i kammertest for PCB Forsegling viser således, at forsegling effektivt nedsætter afgasningen fra PCB-holdige og PCB-kontaminerede materialer. Testene er udført over en periode på 2,5 år efter den anerkendte ISO 16000-9-standard og viser en tilbageholdelse på hele 99 procent ved forsegling af primærkilden og en reduktion af PCB i den testede luft til langt under Sundhedsstyrelsens anbefalede aktionsværdi på 300 ng/kbm, skriver virksomheden.