PCB rådgivning i høj kurs

Rådgivningsvirksomheden Alectia har PCB screenet over 5 mio. kvm fordelt på forskellige ejendomme, og er kommet frem til at 13 procent af arealet er i højrisiko for at indeholde det forbudte giftstof

Debatten om det sundhedsskadelige opløsningsmiddel PCB, som kan spredes til indeklimaet og omkringliggende arealer fra byggematerialer kører fortsat. Mange står dog stadig i stampe, men en række større virksomheder og offentlige instanser har valgt at forholde sig til PCB problematikken. Ingeniør og bygherrerådgiver Gorm Krogsdal fra Alectia udtaler:

 - Vi oplever en klar stigning i PCB rådgivningsopgaver for både private og offentlige kunder. Udover de mange konkrete opgaver vi udfører, hvor der er fundet PCB, ser vi flere og flere, der vælger at forholde sig proaktivt til PCB. Vi er i gang med at PCB screene ejendomsporteføljer for en række store kunder, der samlet får screenet over 3.700 bygninger svarende til 5,3 mio. kvm. Screeningen giver kunderne et overblik over, hvilke bygninger der er i risikogruppen, og hvilke som udgangspunkt er uden for risiko.

PCB er et svært nedbrydeligt giftstof, der mistænkes for at være kræftfremkaldende og hormonforstyrrende. Det kan forekomme i bygninger, der er opført eller renoveret fra 1950-1977, hvorefter PCB blev forbudt at anvende.

Skab overblik med PCB strategi

Efter en PCB screening er det oplagt at udarbejde en strategi for det fortsatte arbejde med hensyn til prøveudtagninger og fjernelse af evt. forekomster af PCB. Ingeniør og bygherrerådgiver Gorm Krogsdal fra Alectia forklarer:

 - Findes der PCB i en bygning er det klart, at man bliver nødt til at forholde sig til, hvor høje koncentrationerne er, og om det findes i et lokale, hvor mange medarbejdere færdes og dermed er udsatte, eller om det findes i et lagerlokale eller et cykelskur. Det er derfor hensigtsmæssigt at udarbejde en strategi på området, hvor man typisk ser på, hvordan man forholder sig til PCB, herunder eksempelvis udarbejdelse af en tolerance politik, aktionsoversigt, kommunikationsplan til interessenter, tidsplan og budget for prøveudtagning.

Alectias PCB screeninger på i alt 5,3 mio. kvm viser, at 13 procent af det screenede areal er i højrisiko og 13 procent er middelrisiko for at indeholde PCB. Desuden er 43 procent af det screenede areal i lavrisiko og de resterende 31 procent er bygget efter 1980 og derfor uden for risiko for at indeholde PCB.