PCB kan måske forbrændes uden forurening

Ifølge rådgiverfirmaet Golder Associates kan bygherrer spare op mod 4.000 kr. pr. ton PCB, ved almindelig forbrænding frem for at skulle aflevere det giftige affald til kommunekemi

Et forsøg på Amagerforbrænding kan bane vej for store besparelser for de bygningsejere, hvis fuger er fyldt med miljøgiften PCB, skriver ing.dk.

Som det første anlæg herhjemme har Amagerforbrænding målt, om det giver nogen forskel på udslippet til miljøet at hælde PCB i ovnene. Svaret var nej.

Amagerforbrænding målte PCB-udslippet fra det helt almindelige affald og sammenlignede udslippet med, hvad der slap ud fra en fraktion, hvor der var tilsat 12 procent affald med PCB under grænseværdien på 50 ppm (parts per million) til det almindelige affald.

I begge tilfælde målte værket et udslip af PCB på 10 nanogram pr. kubikmeter luft, der blev sendt ud af skorstenen, oplyser miljøingeniør Jonas Nedenskov.

Ingen dioxin

Lige så vigtigt var det, at der i ingen af målingerne var en anden og endnu mere skadelig miljøgift, dioxin. PCB kan omdannes til dioxin, når det bliver brændt af. Civilingeniør Niels Trap fra rådgiverfirmaet Golder Associates, der også har været medforfatter til flere rapporter om PCB, kan godt se perspektiver i at slippe for at sende affaldet til Kommunekemi.

- Det ville lette tingene, hvis bygherrerne skal betale 1.000 kroner i stedet for 3.000-5.000 kroner pr. ton, siger han.

Niels Trap understreger dog, at de største mængder PCB-affald målt i vægt er beton. Det kan affaldsforbrændingerne ikke håndtere.

Miljøstyrelsen kender ikke tilstrækkeligt til forsøgene fra Amagerforbrænding til at kommentere dem.

Flere forsøg

Projektleder Ole Schleicher fra Force Technology, en af Danmarks førende eksperter i emissioner af farlige stoffer, finder det fornuftigt at udføre flere forsøg, der kan afklare, om bygningsaffald med lavt indhold af PCB lige så godt kan køres til almindelige affaldsforbrændingsanlæg. Her hentyder han ikke til for eksempel bygningsfuger med op til 30 procent PCB. De skal til Kommunekemi, mener han.

Derimod viser forsøgene på Amagerforbrænding, at det muligvis er grundløst at sende store mængder af træpanler, vinduesrammer, loft- og gulvbeklædning, indbo m.m. til Kommunekemi. De bygningsdele bliver også forurenet, fordi miljøgiften spreder sig fra fugerne og vinduer til andre materialer.

- Det vil være en god idé at afklare, om de store mængder af affald kan brændes af på affaldsforbrændingerne, siger Ole Schleicher, som var medforfatter til en af de danske rapporter om PCB.

Han understreger, at det kræver langt mere detaljerede forsøg, end hvad der indtil videre er udført på Amagerforbrænding. Hans egen formodning er, at selvom der brænder lidt PCB, så kan dioxinfiltrene effektivt fjerne eventuelt uforbrændt PCB og den forøgede mængde dioxin, der kommer ved forbrænding af PCB.