Kullegaard udvider med landskabsafdeling

Arkitektfirmaet Kullegaard A/S åbner en landskabsafdeling ud fra et ønske om, at virksomheden fremadrettet kan yde en mere komplet rådgivning

Den 1. september har arkitektfirmaet Kullegaard A/S åbnet en landskabsafdeling. Tilførelsen af de nye kompetencer sker ud fra et ønske om, at virksomheden fremadrettet kan yde en mere komplet rådgivning, som skal komme kunder og samarbejdspartnere til gavn. Derudover sikrer afdelingen adgang til nye markeder, skriver virksomheden i en meddelelse.

Kullegaards nye landskabsafdeling skal agere på flere forskellige markeder – enten som en del af et samlet team internt som eksternt eller som en selvstændig enhed. I den offentlige og almene sektor vil fokus primært være på konkurrencer, hvor virksomheden nu kan byde ind med endnu flere kompetencer. Derudover skal der også løses opgaver for erhvervskunder, hvor der allerede ligger et stort potentiale i form af Kullegaards eksisterende kunder, bl.a. inden for det farmaceutiske segment samt større produktionsvirksomheder.

Tidlig inddragelse af alle arkitektdiscipliner

Landskabsarkitekt Kim Madsen står i spidsen for den nye afdeling. Han kommer med en lang erfaring fra flere forskellige virksomheder, og har gennem årene oparbejdet en stor viden og erfaring. Tilførelsen af landskabskompetencer i en virksomhed som allerede yder arkitektrådgivning betyder, at der kan tages højde for alle arkitektdisciplinerne tidligt i processen, hvilket skaber værdi for kunderne. ”En tidlig inddragelse skaber den rette balance mellem inde- og uderum, og problemstillinger ses tids nok til, at de kan blive løst, så kundens ønsker opfyldes. Vi oplever desværre alt for ofte, at den tidlige inddragelse ikke finder sted, men det prøver vi nu at gøre op med” siger Kim Madsen.

En mere komplet rådgivning

Kim har af flere omgange arbejdet sammen med Kullegaard – enten som en del af et team i konkurrencesammenhænge eller i samarbejde med erhvervskunder. Han har derfor allerede et indgående kendskab til virksomheden og dets DNA, og kan fra start bringe værdi til Kullegaard.  ”Vi er meget glade for ansættelsen af Kim. Vi kender ham fra tidligere, og er ikke i tvivl om, at Kim har det samme fokus som os. Han kan derfor allerede fra dag ét bringe værdi til virksomheden, som fremadrettet står endnu stærkere i forhold til at kunne yde en mere komplet rådgivning, men samtidig også kan tage nye spændende kunder og opgaver ind” siger direktør Thomas Kullegaard.

Opbygning af afdeling

Til daglig kommer Kim til både at være på virksomhedens kontorer i Holbæk og København, så kompetencen er repræsenteret på begge lokationer. Det er planen, at der inden for en overskuelig fremtid ansættes 3-5 medarbejdere, som skal være med til at løse de landskabsopgaver, der allerede er kommet i hus samt tage hånd om de opgaver, som kommer fremover.