Ejer Bavnehøj skal udvikles

Hen over sommeren 2013 sættes der gang i et større arbejde omkring udviklingen af Ejer Bavnehøj og det særlige, omliggende landskab

Hen over sommeren sættes der gang i et større arbejde omkring udviklingen af Ejer Bavnehøj og det særlige, omliggende landskab. Ejer Bavnehøjs helt særlige karakter som historisk sam-lingssted og den smukke natur rundt om skal i fremtiden komme flere besøgende til gode.

Nu går Skanderborg Kommune, Ejer Bavnehøjs Venner og Realdania sammen om et forprojekt til udvikling af Ejer Bavnehøj. Forundersøgelsen skal bruges til at afdække Ejer Bavnehøjs potentiale som national attraktion, formidlings- og mødested med baggrund i stedets kulturhistorie, landskab og natur. Formålet er at skabe grundlag for en fremtids- og helhedsorienteret udvik-lingsplan med fokus på oplevelse og formidling under hensyn til stedets unikke landskabelige karakter.

Borgmester Jørgen Gaarde ser positivt på det kommende samarbejde med Realdania og frivilli-ge kræfter i form af Ejer Bavnehøjs Venner:

- Som kommune er vi rigtig glade for at kunne sammensætte denne projektgruppe. Vi lægger op til at udarbejde et fremsynet grundlag for en hel-hedsorienteret udviklingsplan for Ejer Bavnehøj.  Et grundlag, hvor vi kan hente inspiration ved at kigge ud i verden i forhold til formidling, funktioner og oplevelser. Dette forprojekt vil vise, hvad stedet kan bære.

Viggo Rasmussen, formand for Ejer Bavnehøjs Venner, er begejstret for, at Ejer Bavnehøjs potentialer kortlægges:

- Det er positivt, at Kommunen nu går ind og sikrer værdierne. Nu kan vi bygge videre på områdets unikke natur og kulturhistoriske elementer og fremhæve stedets po-tentialer. Fantastisk at Realdania er fremsynet og tænker innovativt om vores højdepunkt.

Forprojektets elementer er dels en landskabelig analyse og dels en proces med bred inddragelse af interessenter, med det formål at skabe en stærk vision for stedets fremtidsmuligheder. Projektet skal varetages af landskabsarkitekten Jakob Fischer fra GHB Landskabsarkitekter a/s og Jens Böhme fra 3PART a/s, som skal være proceskoordinator.

- Ejer Bavnehøj har et stort stedbundet potentiale, som mange billister passerer forbi hver dag uden at kende dets attraktionsværdi. Realdania har tidligere støttet etableringen af et ankomstområde på stedet. Med kommunens erhvervelse af de tilstødende arealer er det naturligt, at vi nu bidrager til, at der udvikles en hel-hedsplan, der behandler området med den respekt, det fortjener,  siger Christian Andersen, projektleder i Realdania.