Indeklima

Mærkningsordning fremmer sundhed og mindsker miljøbelastning

For at sikre at de tekstiler, som vi omgiver os, ikke indeholder sundheds- og miljøskadende stoffer, kan vi som forbrugere gå efter produkter med mærket OEKO-TEX®.

Er branchen med på indeklimamærkerne?

Ny guide til bygherrer, rådgivere og producenter skal hjælpe byggebranchen i mål med det sunde indeklima

Mere fokus på indeklima i danske præsteboliger

Der skal mere fokus på indeklima og fugtforhold i præsteboliger, lyder rådet fra Teknologisk Institut, som oplever bekymrende mange dårligdomme i præsteboligerne

Det sunde indeklima bliver digitalt

Afgasning af kemi i bygninger skal digitaliseres. Derfor arbejder Teknologisk Institut nu på at udbygge en kemidatabase over afgasning fra materialer

Beregn den økonomiske gevinst ved et sundt indeklima

Nyt værktøj skal hjælpe boligejere og rådgivere med et overblik over den økonomiske gevinst ved et forbedret indeklima

Innovation skal skabe bedre indeklima i skolen

Innovationsprojekt sætter fokus på indeklima i danske folkeskoler. Målet er at skabe en drejebog for, hvordan man laver en helhedsorienteret skolerenovering

Et standard akustikloft er ikke længere nok..

Med Aktivitetsbaseret Akustikdesign kan man analysere de akustiske krav fra mennesker, der opholder sig i et lokale og dermed skabe bedre løsninger, mener Ecophon

Gardin tæmmer solen

Gardinet Silhouette fra Luxaflex giver mulighed for at justere lysindfaldet, mens de to transparente væv filtrerer og bløder lyset op

Glasbyggeri er smukt, men ofte ikke særlig funktionelt

Glasbygeri sker ofte på bekostning af funktionalitet, og det er uhensigtsmæssigt, siger Kjeld Johnsen, seniorforsker hos Statens Byggeforskningsinstitut(SBi)

CO2-måler på størrelse med smartphone

En ny CO2-måler på størrelse med en smartphone fortæller tydeligt, med både lyd og rødt lys, hvis indeklimaet er så dårligt, at der skal luftes ud.

Glas med helende effekt

Intelligent facadesystem computerstyrer vinduets lysindfald på Kolding Sygehus

TermoMax blåstemples af DTU

Omfattende rapport dokumenterer anvendelsen af termoaktive huldæk ved byggeriet af Middelfart Sparekasse

Ned med temperaturen …

… og op med koncentrationen. Det er budskabet i den skolekampagne, som Jyllands Markisefabrik har gennemført over hele landet inden for de seneste 2 år

Usynlig solafskærmning integreret i vinduerne

Danske PhotoSolar har fået tilført hollandsk kapital til markedsføring af opfindelsen MicroShade™

Skræddersyet akustikloft med miljøstempel

Skærpede krav til lyd og akustik i skolebyggeri giver udfordringer

Godt indeklima i fremtidens byggeri

Seminar om de udfordringer og muligheder, der er gældende for udviklingen af fremtidens sunde byggeri og gode indeklima. Tilmelding nødvendig.