Kontorer bliver i stigende grad konverteret til boliger

Kontorlokaler bliver i stigende grad konverteret til boliger for at skabe flere boligkvadratmeter i storbyen

Urbaniseringen i Danmark har i de seneste år taget til i styrke. I de tætbefolkede storbyområder er tilvæksten så stor, at Danmark er et af de lande i EU, som forholdsmæssigt har oplevet den største bevægelse fra land til by. Befolkningen i Københavns Kommune forventes at vokse med 90.000 indbyggere frem mod 2025. I samme periode forventes folketallet i Aarhus Kommune at stige med godt 40.000 personer til ca. 366.000 personer i år 2024, svarende til en stigning på 11,9 %.

De mange tilflyttere giver et større behov for boliger, og efterspørgslen går mod adresser i centrum. En måde at skabe flere boligkvadratmeter er at konvertere erhvervslokaler til boliger. Det kan der ifølge Morten Marott Larsen, cheføkonom i Ejendomsforeningen Danmark, være god ræson i.

- De sidste nye tal fra Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik for tomgang viser, at den økonomiske tomgang for kontor ligger på 12,7 procent på landsplan, mens tomgangen for bolig er helt nede på tre procent. Ejendomsejere med ledige kontorkvadratmeter i storbyerne kan med fordel overveje at konvertere til bolig for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter bolig. Muligheden for at bygge nyt centralt er ikke stor, men det er muligt at bygge om, siger Morten Marott Larsen og tilføjer:

- Som ejendomsejer bør man dog altid overveje, om ejendommen er af en karakter, der gør, at den kan konverteres til bolig, og om den har det rette potentiale. Her er det blandt andet vigtigt at forhøre sig med kommunen, om ejendommen lever op til en række kommunale krav, siger Morten Marott Larsen.

Krav fra kommunens side er blandt andet, at der skal være gode flugtveje i tilfælde af brand, og at der etableres køkken og bad i ejendommen. Også omgivelserne spiller en rolle for kommunens vurdering. Der skal være et bestemt antal kvadratmeter udendørs friareal i forhold til det bebyggede areal. I Indre By vil der som regel være et rekreativt areal i området, eller måske er det muligt at etablere en tagterrasse, som kan gøre det ud for et opholdsareal.

Norsk ambassade konverteret til bolig

Ejendomsinvesteringsselskabet DADES A/S har konverteret de kontorlokaler, der tidligere husede den norske ambassade i Amaliegade i nr. 39. Ejendommen ligger helt centralt i København og kun et stenkast fra Amalienborg. Ombygningen af kontorejendommen har resulteret i 15 ny-istandsatte lejelejligheder, der står klar til indflytning den 1. oktober 2016. Lejlighederne er fra 75 – 142 m² og er beliggende fra stuen til 5. sal.

- Ejendommen er i en høj kvalitet, og grundindretningen gør den velegnet til indretning af boliger, da de enkelte etageplaner ikke er særlig store. Derudover er beliggenheden i Amaliegade meget attraktiv. Det gør, at vi har valgt at konvertere bolig, fortæller administrerende direktør i DADES A/S, Boris Nørgaard Kjeldsen.

Lejemålene er indrettet med materialer af høj kvalitet. Der er elevator i ejendommen til 4. sal og alle lejemålene har enten altan eller terrasse. Fra de øverste lejligheder er der vandkig til Københavns Havn.

- Ved vores første åbent hus-arrangement blev der lavet 12 reservationer på baggrund af en enkelt mindre prøvelejlighed. Det bekræfter, at produktet er attraktivt. Denne case har gjort, at vi er i færd med et projekt på yderligere ti lejligheder i samme område”, siger Boris Nørgaard Kjeldsen.

Københavns Kommune har stået for byggesagsbehandlingen og den endelige godkendelse af projektet.

- Det var en fin sagsbehandling, som var fremkommelig og pragmatisk, og vi fik tilpasset projektet, så det kunne godkendes af kommunen, siger Boris Nørgaard Kjeldsen.

DADES A/S konverterer løbende fra erhverv til bolig i københavnsområdet ud fra betragtningen om, at udlejningssikkerheden som regel er større, end hvis de udlejer til erhverv.

- Attraktive boliger er i høj kurs i København i øjeblikket. Men der vil altid være tale om en konkret vurdering. Selvom det rent teknisk kan lade sig gøre at konvertere, så er det ikke sikkert, at det økonomisk kan svare sig”, siger Boris Nørgaard Kjeldsen.