Det forladte varehus blev til moderne bibliotek

Et tidligere varehus fra 1960’erne huser i dag Herning Bibliotek, og renoveringen har været så vellykket, at byggeriet i september modtog RENOVER prisen 2015

Genanvendelse betaler sig.

Det tidligere varehus havde triste, nedhængte lofter, konstruktionerne var dækket af kedelig beklædning og installationerne var forældede og utidssvarende. Alligevel besluttede Herning Kommune at købe og bevare bygningen frem for at rive den ned og bygge nyt. Ifølge planchef i Herning kommune, Marius Reese, kunne det betale sig.

- Råhuset var i orden, og vi kunne spare tid ved at bevare det frem for at rive ned og bygge nyt. Der er perspektiv i bygninger fra 1960’erne. Det er ofte solide huse, der kan genanvendes til nye formål, forklarer han.

Samtidig kan der opnås ekstra gevinster, fordi man kan få tilladelse til andre ting i eksisterende bygninger end i nybyggeri, f.eks. den store loftshøjde.

Betonkonstruktioner frem i lyset

Bygningen er stort set blevet skrællet for alt bortset fra den oprindelige, in-situ-støbte betonkonstruktion. Den fremstår i dag befriet for beklædninger, sandblæst og med en synlig rå overflade. Også lofterne er in-situ-støbte med aftryk af forskallingsbrædder, og dem er der ikke ændret på, fordi de har været beskyttet af nedhængte lofter. Betongulvene er også bevaret.

Helt fra begyndelsen af projektet har det været et ønske, at bygningen skulle fremstå rå og rustik. Det sørger betonen for, og det rå udtryk er understreget de steder, hvor der er skåret hul i betondækket for at skaffe adgang mellem etagerne eller ovenlys. Ved gennembruddet af betonen er armeringsjernene blevet skåret over, og de afskårne ender har man ladet stå synlige som små, rustrøde pletter i den grå beton. Arkitekt Preben Munk fortæller, at det oprindeligt var planen at beklæde gennemskæringen for at skjule armeringsjernene, men da de blottede jern ikke har nogen konstruktiv eller tilstandsmæssig betydning, valgte man at lade dem være for at understrege den rå karakter.

En ny stålkonstruktion er opført som forstærkning. Den har en malet overflade af brandhensyn, og samtidig adskiller den sig med sin overfladebehandling visuelt fra de oprindelige konstruktioner.

Også de nye, indvendige vægge af mursten understreger det rå udtryk. Det skulle have været genbrugssten, men det var ikke muligt at skaffe nok. Efter mange prøver valgte man i stedet en ny mursten med mange farvenuancer i et lidt større format end normalt og muret op med grove fuger, så murværket har karakter af noget rustikt og brugt.

Energi og akustik

Biblioteket er opvarmet via strålevarme med installationer monteret i loftet. Ifølge projektleder Peter Sellebjerg er det et meget økonomisk varmesystem for sådan et hus; det er hurtigreagerende, giver en jævn varmefordeling og har samtidig den fordel, at der ikke er radiatorer, der optager plads langs væggene. Al varme er opdelt i zoner, som kan styres med et CTS-anlæg, så driften i hvert eneste rum kan optimeres efter behov.

Lofterne lægger også areal til akustikreguleringen, der er foretaget med træbetonplader fordelt i grupper, så de ikke dækker betonfladerne helt. Herimellem er de øvrige installationer ført synligt.

Peter Sellebjerg forklarer, at renoveringen er projekteret efter gældende bygningsreglement i forhold til energi, men om muligt bedre end påkrævet. F.eks. er der højisoleret i taget og isat nye, højisolerede vinduer. Der er etableret ventilationsanlæg med energigenvinding, og med en belysning bestående af LED-lys, kan der spares mange penge om året på energiforbruget.

Overholdt budget

Biblioteket har i dag markant flere besøgende end på den tidligere plads i byens periferi, og de går ikke kun igennem eller nyder kaffen i bibliotekets café: Der er også 6.500 nye registrerede brugere. Biblioteket har været generator for mere byliv,og kommunens vision om at gøre biblioteket til byens nye ”forsamlingshus” er lykkedes. Før byggeriet gik i gang var mange borgere skeptiske over at bruge så mange penge på et bibliotek og på at renovere sådan en trist bygning, men stemningen er nu vendt. Budgettet er holdt og borgerne har taget bygningen til sig.

Tekst: Dorthe Bendtsen, arkitekt MAA, skribent DJ. Fotos: Carsten Ingemann for RENOVER prisen

Parterne bag renoveringen

Bygherre: Herning Kommune
Bruger: Herning Bibliotekerne
Arkitekt: GPP Arkitekter a/s og Arkitektfirmaet Kristian H. Nielsen
Ingeniør: Rambøll
Hovedentreprenør: CC Contractor

 

Om RENOVER prisen:

Et valgkollegium bestående af en lang række parter fra byggebranchen kårede i september 2015 Herning Bibliotek som vinder ud af 167 indstillede og seks nominerede renoveringsprojekter.

Alle kan indstille projekter, der skal være gennemført i Danmark og have stået færdige i højst fem år og være taget i brug i mindst et halvt år. På baggrund af syv kriterier vælger et udvalg på fire fagfolk blandt de indstillede projekter de få byggerier, der nomineres til prisen. www.renover.dk