Kuben: væk fra standardløsninger på plejeboliger

I en analyse af plejeboligområdet peger Kuben Management på en række udfordringer, som de danske kommuner står overfor vedr. plejeboliger

Den traditionelle plejebolig er under pres. De ældre bliver i stigende grad bevidste om ønsker og krav til deres bolig. Samtidig går udviklingen mod en mere forskelligartet ældregruppe. Kommunerne må på den baggrund gentænke indretningen af både nye og eksisterende plejeboliger. Sådan lyder en af konklusionerne i en analyse af plejeboligområdet gennemført af Kuben Management. Fremtidens plejeboliger skal være både segmenterede og fleksible.

I en analyse af plejeboligområdet peger Kuben Management på en række udfordringer, som de danske kommuner står overfor. En af udfordringerne kommer af de ældres stigende bevidsthed om ønsker og krav til boligen. Udover dette peger en række forhold på, at fremtidens ældregruppe vil være mindre homogen, end det er tilfældet i dag. Udviklingen betyder, at kommunerne må bevæge sig væk fra de standardløsninger, der præger mange af de eksisterende plejeboliger.

Faldende tilslutning til de traditionelle plejeboliger

Tilslutningen til at bo i de traditionelle plejeboliger har været faldende gennem de senere år. I stedet for at flytte i plejebolig ønsker størstedelen af de ældre at blive i deres nuværende bolig eller flytte til en mindre og mere praktisk bolig. Årsagen er dels, at den ældre får mindre plads i plejeboligen end i sin private bolig, og dels at de ældre er blevet bevidst om egne behov og ikke ønsker at blive konfronteret med egne og andres sygdomme samt dødens nærhed.

Udviklingen i sundhedstilstanden og en stigende levealder gør, at flere ældre i fremtiden vil have et højere funktionsniveau og i længere tid være i stand til at klare sig selv. Omvendt vil en større gruppe ældre på grund af livstilssygdomme og aldersbetingede lidelser som demens have et stort behov for pleje. Ældregruppens forskelligartethed er ikke alene relateret til forskelle i den enkeltes funktionsniveau. I gruppen af ”velfungerende” ældre vil der også være større forskellighed, som en konsekvens af specifikke krav og ønsker hos den enkelte.

Fremtidens plejebolig

Den stigende bevidsthed blandt de ældre om ønsker og præferencer til plejeboligerne og den stadigt større forskelligartethed i ældregruppen stiller nye krav til indretning. Plejeboligerne må i større grad segmenteres og målrettes bestemte grupper. Derudover er det nødvendigt at indrette med større fleksibilitet, så boligerne bedre kan tilpasses den enkelte beboers behov og ønsker. Disse udfordringer gælder for såvel opførelsen af nye plejeboliger som for renoveringen af eksisterende.

Læs mere om byggeri af plejehjem her: www.byggeplads.dk/byggeri/sundhed/plejecenter-genoptraening