Analyse:stort behov for demens-plejeboliger

En del af den eksisterende plejeboligmasse bør ombygges, så den bedre matcher de dementes behov, vurderer Kuben Management

En stor stigning i antallet af ældre med demens betyder, at de danske kommuner over de kommende år er nødsaget til at opføre flere plejeboliger indrettet til denne gruppe. Det er konklusionen i en analyse foretaget af Kuben Management. Udviklingen betyder desuden, at en del af den eksisterende plejeboligmasse bør ombygges, så den bedre matcher de dementes behov.

I en analyse af plejeboligområdet peger Kuben Management på en række udfordringer, som de danske kommuner står overfor. En af udfordringerne kommer af udviklingen i antallet af demente, der øger behovet for flere demensplejeboliger. Derudover stiger andelen af ældre, der rammes af demens, hvilket gør, at forholdet mellem almindelige plejeboliger og demensplejeboliger bør genovervejes.

Flere demente

Aktuelt anslås der at være ca. 90.000 ældre med demens. Hvis prognoserne holder stik, forventes dette tal at stige til mere end 160.000 i år 2040, hvilket svarer til en vækst på over 80 %. Væksten i det absolutte antal suppleres af en stigning i andelen af ældre, der rammes af demens. Hvor der i dag anslås at være 6,6 % demente blandt de ældre over 60 år, forventes andelen at udgøre knap 9 % i 2040.

Udover at antallet af demente stiger i de kommende år, anslås det, at en betydelig andel af de nuværende beboere i ”almindelige plejeboliger” lider af demens eller har demenslignende symptomer. Pointen er her, at flere af disse beboere vil have gavn af at bo i mere egnede boliger, og at mange af de eksisterende plejeboliger derfor med fordel kan indrettes hertil.

Godt demensbyggeri

Godt demensbyggeri inkluderer bl.a. overskuelighed og genkendelighed i byggeriet. Derudover bør indretningen være i ét plan og være præget af en mere regulær rumopdeling. Hensynet til demente gælder desuden også i indretningen af have- og udearealer. Indretning efter principperne bag godt demensbyggeri kan imidlertid også komme andre dele af ældregruppen til gode, da flere vil have nedsat funktionsniveau, når de indskrives i plejeboligerne.