Start på stort natur- og klimatilpasningsprojekt ved Gladsaxe Stadion

Nu igangsættes sidste etape af et af Danmarks største klimatilpasningsprojekter der på samme tid skaber nye lege- og bevægelsesmuligheder og reducerer risiko for oversvømmelse

Onsdag 21. maj igangsættes sidste etape af et af Danmarks største klimatilpasningsprojekter. Når projektet er færdigt, er der skabt nye lege- og bevægelsesmuligheder på idrætsanlægget ved Gladsaxe Stadion, samtidig med at anlægget får tilført nye rekreative naturområder. Og sidst, men ikke mindst: Fremover vil risikoen for oversvømmelser ved store regnskyl blive mindre

Den 8. maj blev Gladsaxe Kommunes store projekt vandledningsstien med vandbassiner indviet. Og nu starter grave- og betonarbejdet på den del af VANDPLUS-projektet, der skal levere vand til de mange bassiner langs Vandledningsstien.

Formålet med VANDPLUS-projektet er at koble klimatilpasning sammen med sociale og bevægelsesmæssige tiltag for at gøre vores byer sjovere og bedre at bo i. Projektet i Gladsaxe er et ud af fire foregangsprojekter i hele Danmark. VANDPLUS-projektet i Gladsaxe koster sammenlagt 130 millioner kroner, som er finansieret i samarbejde mellem Nordvand, Gladsaxe Kommune, Realdania og Lokale og Anlægsfonden.

Natur, leg og bevægelse går hånd i hånd

Det nye projekt vil give en helt unik sammenhæng mellem idrætsanlæggets mange aktivitetsområder og gøre en tur gennem anlægget til en spændende oplevelse. Både for dem, der dyrker sport og for dem, der bare vil løbe en tur eller gå en tur med hunden.

De mange overgangszoner mellem idrætsanlæggets aktivitetssteder vil, når VANDPLUS-projektet står færdigt, være omdannet til områder med nye muligheder for leg og bevægelse. Der vil blive etableret vandløb og legedamme mellem banerne, som også kan føre regnvandet ned til Vandledningsstien, når de store regnskyl kommer. Anlægget ved Gladsaxe Stadion vil fremover ikke kun være et område for leg og bevægelse: Det vil også blive et smukt og rekreativt naturområde.

En ny måde at bruge et idrætsanlæg på

- Det er en helt ny måde at bruge et stort idrætsanlæg på. Vi får skabt et flot og rekreativt idrætsanlæg med mange nye lege- og bevægelsesmuligheder til glæde for vores borgere. Og samtidig kan idrætsanlægget modtage store mængder regn og forebygge de oversvømmelser og vandskader, vi har været vidne til tidligere, siger borgmester Karin Søjberg Holst (A).

Bassinerne og kanaler opsamler regnvandet ved kraftige regnskyl og leder det til den nye vandledningssti, hvor det senere løber til de store regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park. Regnvandet bliver styret derhen, hvor der er plads til det. På den måde aflastes kloaksystemet og risikoen for oversvømmelser i området nedsættes.

Et af Danmarks største klimatilpasningsrojekter

VANDPLUS er et partnerskab mellem Lokale og Anlægsfonden og Realdania i samarbejde med Naturstyrelsen. Tilsammen har de uddelt 11,8 millioner kroner til fire foregangsprojekter i hele Danmark. Projekter skal vise, at det er muligt at gennemføre klimatilpasningsprojekter og samtidig skabe helt nye værdier for borgerne og byerne. Projekterne ligger i Viborg, Solrød, Frederiksberg og Gladsaxe. Læs mere på