Hanstholm Havn aflyser licitation

Hansholm Havn aflyser licitation efter markant forskel i vurderingen af tilbudsgivernes risikoafdækning - nu planlægges en ny udbudsrunde

- På baggrund af en nærmere granskning af de tilbud på bygning af nye moler, som Hanstholm Havn modtog mandag den 21. oktober, står det nu klart, hvad de væsentligste forklaringer på de store prisforskelle er. Samtidig har granskningen givet havnens ledelse fornyet tro på, at realiseringen vil være mulig, oplyser Birgitte Juhl, direktør for Hanstholm Havn. Licitationen viste således overraskende store forskelle mellem bygherreoverslaget på 450 millioner kroner og de indkomne entreprenørtilbud, som lå på 875 millioner kroner eller derover.

- Den største forskel ligger i tilbudsgivernes risikoafdækning, som umiddelbart vurderet ligger på 300 millioner kroner eller mere. Dette er helt ude af trit med de forudsætninger, som vi på Grontmijs anbefaling havde lagt ind i vores økonomiske rammer, hvor risikoafdækningen var anslået til 15 procent af anlægssummen, hvilket i branchen er et normalt anerkendt niveau for en havn med Hanstholms placering. Tilbudsgiverne ser altså anderledes på risikoforholdene, end vi gør, og det er både en stor del af forklaringen på de markante forskelle i priserne, men det er heldigvis også en mulighed, vi har at arbejde med, fastslår Poul Arne Jensen, bestyrelsesformand for Hanstholm Havn og henviser til, at det sandsynligvis vil være muligt at skrue risikoafdækningen sammen på en måde, der reelt gør anlæg af ydermolerne væsentlig billigere.

I den samlede risikovurdering indgår en lang række faktorer, f.eks. omkostninger til overvintring, midlertidig aflukning af moler under konstruktion, skader på ikke aflukkede moler, etc. etc. Men også vurderingen af, hvilken indflydelse vejrlig med varierende bølgehøjder, storme og frost vil have på anlægsarbejdet, spiller en stor rolle for risikovurderingen.

Det er vores opfattelse, at vi i et nyt udbud baseret på ny prækvalifikation og forhandling forventes at kunne reducere bl.a. risikoafdækningen markant. Der er mange knapper, der kan skrues på, og alene en ændring af bestemmelserne for dagbøder ved forsinkelser vil forventeligt kunne trække prisen betydeligt ned, tilføjer han.

En anden årsag til, at tilbuddene lå over den udmeldte ramme, skal findes i en beklagelig regnefejl hos Grontmij.

- På et tidspunkt i planlægningen blev det besluttet at ændre molernes opbygning bl.a. med et andet kernemateriale. I den sammenhæng har vi begået en regnefejl, der tilsvarer en fordyrelse af anlægsoverslaget på ca. 80 millioner kroner. Dette har vi naturligvis beklaget dybt over for Hanstholm Havn, siger Jørgen Thomsen, direktør for Transportation & Mobility i Grontmij.

Bestyrelsesformand Poul Arne Jensen erkender og anerkender, at der er sket en fejl. Men den rokker ikke ved havnens beslutning om at fortsætte samarbejdet med Grontmij.

Vi har i bestyrelsen naturligvis overvejet, om dette skulle føre til en afbrydelse af samarbejdet med Grontmij. Men vi har foretaget en grundig analyse af fordele og ulemper, og det er en enig bestyrelse, der bakker op om beslutningen om at fortsætte samarbejdet, siger Poul Arne Jensen. Han henviser bl.a. til, at valg af ny rådgiver ville koste både tid og penge, at et skifte ville indebære at værdifuld viden går tabt, og endelig at et skift på rådgiverposten ydermere vil forlænge hele processen med formentligt et halvt år.

Byggestart i 2015

Havnedirektør Birgitte Juhl forventer, at den nye udbudsrunde gennemføres hen over sommeren 2014, og det er ambitionen, at selve anlægsarbejdet kan indledes i 2015. Den nye udbudsrunde gennemføres af Grontmij uden beregning.

Vi arbejder nu intensivt videre på to fronter - dels at skrue en ny udbudsrunde sammen, så vi får den rigtige pris for anlægsarbejdet, dels at arbejde videre med finansieringsmulighederne og finansieringsplanen. Her er det jo interessante meldinger, der er kommet fra politisk hold i de senere dage - både fra lokalt hold og fra Christiansborg. Disse meldinger er med til at fastholde vores optimisme i forhold til at realisere den ambitiøse plan for havnen, siger Birgitte Juhl.