Udbud er ofte præget af dårlig kvalitet

Otte ud at ti tømrervirksomheder mener, at mange byggerier først projekteres færdig i byggefasen, viser undersøgelse fra Dansk Byggeri

Entreprenører oplever i stigende omfang, at udbudsprojekter er utilstrækkelige eller uoverskuelige. Projektet kan blive dyrere end forventet, og oftere kommer der rettelser fra udbyder, hvilket gør det svært at give et ordentligt tilbud.

En undersøgelse, som Dansk Byggeri har foretaget blandt tømrervirksomheder viser, at virksomhederne er enige om, at kvaliteten af projektmaterialerne halter. 80 procent er enige eller meget enige i, at projekter ofte først projekteres færdigt i byggefasen, og samtidig er godt 93 procent enige eller meget enige i, at der er uoverensstemmelser mellem beskrivelse og tegninger i udbudsmaterialet.

- Tegningerne kan være svære at overskue, og det kan være umuligt at aflæse, hvilken entreprise en underleverandør hører under. Det betyder blandt andet, at flere fag skal arbejde med at afdække, hvad der hører til hvilken entreprise, og det giver næppe skarpe priser på en bygge- eller renoveringsopgave, siger direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen.

Desuden tilkendegiver 57 procent af virksomhederne, at de er enige eller meget enige i, at der ofte kommer rettelser i tilbudsfasen.

- Utilstrækkeligt udbudsmateriale og mange rettelser kan betyde, at tilbudsgiveren er nødt til at give et tilbud med en ofte unødvendig risikopræmie, fordi der senere kan komme tillægsomkostninger, og det betyder, at der desværre bliver afgivet tilbud på upræcise grundlag, siger Michael H. Nielsen.

Til gengæld er de fleste virksomheder begejstrerede for digitaliseringen af udbuddene. Hele 56 procent er enten enige eller meget enige i, at digitaliseringen er en fordel.

- Det er godt, at virksomhederne har taget de digitale udbudsprocesser til sig. Nu mangler vi bare, at indholdet bliver lige så godt som formen, siger Michael H. Nielsen.

Dansk Byggeri afholder derfor et temamøde om kvaliteten af udbudsprojekter. På mødet vil der blandt andet være oplæg om entreprenørernes erfaring med udbud, de digitale platforme og en paneldebat. Dansk Byggeri håber med arrangementet at kunne bidrage til en ny dagsorden for god udbudsskik.

- Mange udførende oplever i dag, at de digitale kommunikationsformer har åbnet for en lavine af rettelser, der gør prissætningen vanskelig eller ligefrem risikobetonet. Det er ikke i bygherrers interesse, at der ikke er klarhed om, hvad og på hvilket grundlag, der bydes. Risikoen kan meget nemt blive omsat i forhøjede priser ved licitationerne, siger Michael H. Nielsen.

Kurser om udbudsret og udbudsmateriale:

Udbudsret for praktikere, 21. maj

Udbudsmateriale, 19. november