Malerfirma i protest mod udbudsregler

Malerfirmaet Malerselskabet efterlyser bedre udbudsbetingelser, mindre administration i byggeriet og fairness for byggeriets parter

Malerselskabet råber nu vagt i geværet. De har i årevis kæmpet for bedre udbudsbetingelser, mindre administration i byggeriet og fairness for byggeriets parter, men det er som at slå i en dyne. Kunderne er taberne.

Allan Jensen, Malermester og ejer af Malerselskabet udtaler:

-Vi har ofte ikke fair betingelser for at lave et ordentligt stykke arbejde på sagerne, og det gælder faktisk ikke kun malerne, men mange andre fag også. Der er ikke afsat tid nok til hvert fag, eller tiden er brugt før vi overhovedet kommer i gang på byggeriet. Det resulterer for malerne i, at vi som de sidste sammen med gulventreprenørerne kommer for sent i gang og dermed på papiret ser ud som dem, der forsinker byggeriet. Samtidig oplever vi, at der ikke bliver taget hånd om de problemer, der er imellem de forskellige entrepriser, og det som der skal afleveres til de næste fag iflg. udbuddet. Vi overtager ofte overflader, som ikke er klargjort, som de skal iflg. udbudsmaterialet, og det giver unødvendige tvister og forsinkelser, som går ud over kunderne.”

Malerselskabet ønsker fairness

Malerselskabet er en tidligere kooperativ virksomhed og efterlever de samme værdier stadig. Kunder og medarbejdere skal behandles ordentligt. Derfor er det ekstra svært at agere under de betingelser, der er i byggeriet i dag, og som løbende skærpes. En af de ting, der gør det svært er ”Det digitale byggeri.”

-Som udgangspunkt er det nogle gode systemer, men de bruges ikke hensigtsmæssigt” siger entreprisechef i Malerselskabet, Claus Spaabæk. ”Vi overinformeres, da alle projektnotater omkring et byggeri sendes ud til alle byggeriets parter. Det betyder, at vi på en dag nemt kan få ti mails vedr. et byggeri og kun én af dem vedr. malerfaget. Det giver et kollosalt tidsspilde og frustrationer i hverdagen. Det er som om, alle ønsker at vaske hænder. År tilbage mødtes vi på byggepladsen og blev enige om de ændringer, der skulle foretages vedr. vores entreprise. Det var langt mere effektivt.”

Region Hovedstaden bakker op

Flemming Pless, socialdemokratisk politiker og medlem af Region Hovedstaden er enig i Malerselskabets kritik omkring byggeriets betingelser og tilføjer:

-Som politiker står vi på mål for de budgetter, der er lagt for de enkelte byggerier. Det er derfor yderst kritisabelt, at vi stort set altid oplever, at hovedentreprenørerne efter byggeriet er igangsat kommer med ekstraomkostninger, og det er ikke ubetydelige beløb. Det kan være 200 mio. på et byggeri, hvor der ikke er taget højde for eksempelvis toiletter, døre eller andet. Jeg kan ikke forstå, at det mere er reglen end undtagelsen, at de budgetter, vi har sagt ja til ikke holder.

Ekstra arbejder – et stort problem

Iflg. AB92 er byggeriets parter forpligtet til at udføre ekstra arbejder på et byggeri. Betingelserne er, at de juridiske og økonomiske forhold skal være afklaret inden igangsættelsen.

-Det er de imidlertid ofte ikke, og vi presses til at gå i gang. Vi afleverer efterfølgende dagssedler på det, vi udfører, og bygherren/rådgiveren skal gøre indsigelse inden for 8 dage, hvis de ikke kan godkendes. Vi hører typisk ikke noget og forventer derfor, at de er godkendt og bliver betalt, men det sker ikke. Ofte venter vi 3-4 måneder på betaling, som for nogle af de små virksomheder kan være en stor likviditetsbelastning. Det synes jeg ikke er rimeligt, siger Allan Jensen og fortsætter:

- En anden ting, der er et problem er, at fravigelser fra AB92 ofte fylder mere i udbudsmaterialet end betingelserne. Det mener jeg er en forkert udvikling. Vi har netop i AB92 nogle retningslinjer for byggeriet, der bør følges.”

Malerselskabet

Malerselskabet er 82 år gammelt. Virksomheden beskæftiger 90 medarbejdere og udfører malerarbejde i hele landet. Virksomheden har kunder som Novo, Nordisk Film, en lang række boligforeninger, hovedrentreprenører mv. og har et stærkt værdisæt, som efterleves. Virksomheden støtter en række formål herunder Danske hospitalsklovne og fodboldklubben Frem. Malerselskabet er søsterselskab til murerfirmaet C. R. Entreprise ApS, ejendomsservicefirmaet A. F. Ejendomsservice ApS og Hunters Game og er medlem af Dansk Byggeri.