Rekordstor omsætning i Dansk Boligbyg A/S

Dansk Boligbyg A/S kom ud af sit regnskabsår med en omsætning på 634 mio. kr. mod 577 mio. kr. året før

Den landsdækkende entreprenør-virksomhed Dansk Boligbyg A/S med hovedkontor i Horsens og afdelinger i Hobro, Odense og Roskilde, har netop afsluttet sit 15. regnskabsår med den hidtil største omsætning i virksomhedens historie. Omsætningen var på 634 mill. kr. mod 577 mill. året før. Også ordrebeholdningen er den største nogensinde i virksomheden, der blev etableret i 1998.

Årets resultat udviser et overskud på 10,3 mill. kr. før skat mod 14,1 mill. kr. året før, og betegnes af ledelsen som acceptabelt, den hårde konkurrence taget i betragtning. Årets resultat er dog stærkt hæmmet af en stor, nu afsluttet, tabsgivende entreprise på Sjælland.  Egenkapitalen er øget, og udgør nu 37,8 mill. kr. mod 32,5 mill. kr. året før.

Dansk Boligbyg A/S udfører boligbyggerier og institutions-byggerier samt renoverings-opgaver i hoved- og totalentrepriser. Indenfor virksomhedens hovedaktiviteter har der i årets løb været et fornuftigt udbud af opgaver, som virksomheden i stor udstrækning har budt på i licitation. Og efter regnskabsaflæggelsen har Dansk Boligbyg A/S vundet en række store entrepriser, hvorfor omsætningen i 2013/2014 forventes at ligge på niveau med 2012/2013, men med et forbedret resultat.

Dansk Boligbyg a/s er udelukkende styrings-entreprenør, hvorfor opgaverne løses i samarbejde med lokale fagentreprenører, leverandører og rådgivere. Dansk Boligbyg A/S ejes næsten ligeligt af Dansk Boligbyg Holding A/S og Dansk Boligbyg Medarbejderselskab ApS. Virksomheden har i gennemsnit i årets løb beskæftiget 35 medarbejdere, primært projektledere.


Foto: Dansk Boligbyg A/S har hovedkontor på Erhvervsbyvej i Horsens samt afdelinger i Hobro, Odense og Roskilde. Her hovedkontoret i Horsens.