Cement skal gøres mere miljøvenligt

Nyt forskningsprojekt skal identificere og raffinere egnede geologiske råmaterialer til fremstilling af mere miljøvenlig cement

Nyt forskningsprojekt skal identificere og raffinere egnede geologiske råmaterialer til fremstilling af mere miljøvenlig cement, uden at det forringer af kvaliteten. Projektet er et samarbejde mellem FLSmidth, Københavns Universitet og Højteknologifonden.

Produktion af cement kræver meget energi og udleder betragtelige mængder CO2. Den globale cementproduktion står i dag for ca. 5 procent af den samlede menneskeskabte CO2 udledning, og samtidig forventes den samlede cementproduktion at være fordoblet i 2050 i forhold til 2009. Set i det lys ligger der et enormt potentiale i at gøre cementproduktionen så energieffektiv og miljøvenlig som mulig. Uden at forringe cementens egenskaber, styrke og holdbarhed.

En måde at opnå det på er ved at erstatte en del af de traditionelle bestanddele af cement med andre reaktive bestanddele fremstillet af lokalt tilgængelige naturlige lerforekomster. Disse be-standdele kræver betydelig mindre energi at producere, og har samtidig potentiale til at øge styrken af det endelige cementprodukt.

Udfordringen er, at naturlige lerforekomster ofte indeholder uønskede mineraler, som kan forringe cementens styrke og stabilitet. Dette projekt handler om at karakterisere indholdet af mineraler i råmaterialet, og derefter finde de bedste metoder til at fjerne de uønskede mineraler. Det skal føre til udviklingen af brugbare supplerende cementmaterialer, som er mindre energikrævende.

Projektet er et samarbejde mellem FLSmidth, der er verdens førende leverandør af procesanlæg og udstyr, knowhow og services til cementindustrien og Institut for Geovidenskab og Naturforvalt-ning, Københavns Universitet, der har ekspertise indenfor detaljeret karakterisering af mineralogi-ske, fysiske og kemiske egenskaber af rå geologiske råmaterialer.

Projektets navn: Low-grade locally available clay deposits as high-quality supplementary cementitious materials
Budget: 1.9 mio. kr.