Nye krav til byggevarer

Den 1. juli træder den nye byggevareforordning i kraft og der er visse nye ting, som virksomhederne skal indrette sig efter, fremhæver Håndværksrådet.

Byggevareforordningen har været meget længe undervejs og erstatter det gamle byggevaredirektiv. Grunden til de nye regler er, at det gamle direktiv blev fortolket meget forskelligt i de forskellige lande, hvilket medførte, at der ikke var lige konkurrencevilkår i alle EU’s medlemsstater. Dette skal den nye forordning rette op på.

Danmark har haft en meget streng fortolkning af det gamle direktiv. Dette betød, at de danske virksomheder var underlagt strengere krav med obligatorisk CE-mærkning af byggevarer, hvorimod eksempelvis Sverige og England har fortolket direktivet mere lempeligt og ladet CE-mærkning være frivillig. Derfor har EU Kommissionen fået vedtaget en forordning, der retter op på denne ulighed.

Da Danmark i forvejen har de strengere regler vil den obligatoriske CE-mærkning i byggevareforordningen ikke medføre de store ændringer i reglerne. De byggevarer, der skal CE-mærkes nu, skulle også CE-mærkes tidligere.

Som noget nyt skal der dog fra d. 1. juli for alle byggevarer udarbejdes en 'ydeevnedeklaration' i stedet for en 'overensstemmelseserklæring'. Se mere om hvad en ydeevnedeklaration skal indeholde på www.byggevareinfo.dk/fra_cpd_til_cpr. Der kan man også læse mere om, hvad de nye regler specifikt betyder, hvis man er producent, importør, distributør og entreprenør.

Fra den 1. juli er det desuden obligatorisk for medlemsstaterne at have oprettet kontaktpunkter, hvor man kan stille spørgsmål om CE-mærkning og hvilke regler og krav man er underlagt. Energistyrelsen er ansvarlig for kontaktpunktet og kan kontaktes på www.byggevareinfo.dk.