Leo Pharma sparer på energien

Rådgivningsvirksomheden Alectia har gennemført energiscreeninger på en række laboratorie- og produktionsfaciliteter hos Leo Pharma. Det nye tiltag sparer virksomheden for næsten 2 mio. kr. årligt

Leo Pharma vil gerne spare på energiforbruget for at reducere både produktionsomkostningerne og CO2-udledningen. Derfor har virksomheden bedt rådgivningsvirksomheden Alectia gennemføre energiscreeninger på en række udvalgte laboratorie- og produktionsfaciliteter.

Væsentlige energibesparelser

I Leo Pharmas forskningslaboratorier har Alectia primært fokuseret på ventilationsanlæggene, som typisk står for 60-80 % af laboratoriets samlede energiforbrug. Energiscreeningen af forskningslaboratorierne har resulteret i årlige energibesparelser på ca. 2.500 MWh, hvilket svarer til ca. 1,1 mio. kr. energibesparelser årligt.

I Leo Pharmas tabletfabrik har energiscreeningen vist store besparelsesmuligheder ved at optimere driften af ventilationsanlæg og trykluftsanlæg. Besparelserne i tabletfabrikken udgør ca. 40 % af tabletfabrikkens samlede energiforbrug, fra før ændringerne blev foretaget.

 - Ved at gennemføre en række energibesparende tiltag på tabletfabrikken, opnår LEO Pharma en årlig energibesparelse på ca. 1.600 MWh. Det svarer til en besparelse på ca. 0,7 mio. kr. i de årlige energiomkostninger, og projekterne er gennemført med en tilbagebetalingstid på ca. 2,5 år inkl. omkostninger til re-kvalificering, fortæller Lars M. Kristensen fra Alectia.

Tilskud fra energiselskab

Det er muligt at søge tilskud hos et energiselskab til implementering af energibesparende projekter. Ofte er tilskuddet tilstrækkeligt til at dække samtlige omkostninger til rådgivning ved energiscreeninger, Basic Design, Detailed Design samt planlægning, tilsyn og ledelse ved udførelsen af de energibesparende ændringer.

 - Vi er meget tilfredse med de resultater, vi har opnået, og så er det jo en yderligere bonus, at størstedelen af omkostningerne til Alectias rådgivning er blevet dækket af tilskud fra vores energiselskab, siger Svend Thygesen, projektleder for energiprojekter i Leo Pharmas ingeniørafdeling.

De energibesparende ændringer og efterfølgende re-kvalificering af Leo Pharmas GMP-kritiske installationer og funktioner har været tilrettelagt, så arbejdet i laboratorierne og tabletfabrikken er blevet forstyrret meget lidt og helt uden længerevarende nedlukninger.