Uniplan Danmark fravælger genbrugs-flamingo af hensyn til miljøet

Uniplan: Hvis man bruger genbrugsflamingo og isoleringsaffald i EPS-betongulve, er det umuligt at vide hvor det oprindeligt er produceret
Tekst: 

Hvis man bruger genbrugsflamingo og isoleringsaffald i EPS-betongulve, er det umuligt at vide hvor det oprindeligt er produceret og hvad det indeholder af giftige stoffer som fx det giftige HCBD. Derfor bruger Uniplan Danmark kun nye, danskproducerede EPS-kugler, hvor indholdet er dokumenteret og sporbart, hedder det i en meddelelse fra Uniplan Danmark.

- Generelt er det en god ide, hvis man kan genanvende nogle af samfundets affaldsressourcer, og derfor har vi tidligere overvejet at få produceret EPS-kugler af genbrugsflamingo, men vi fandt at der var for stor miljømæssig usikkerhed ved sådan et produkt, og det vil vi ikke byde vores kunder, siger Morten Wrem, direktør i Uniplan Danmark, der på få år er blevet en af de mest betydelige aktører på markedet for EPS-betongulve til store byggerier.

Som underleverandør på nogle af Danmarks største byggerier skal Uniplan Danmark dokumentere både indhold og sporbarhed i de produkter, de anvender, og det kan ikke lade sig gøre, hvis man ikke ved hvor og hvordan den genbrugte flamingo oprindeligt er produceret.

Genbrugsflamingo kan muligvis indeholde bromerede flammehæmmere Et af de mulige problemer er det giftige stof HCBD – også kendt som bromerede flammehæmmere – der er en persistent organisk miljøgift, der kan give skader på forplantningsevnen hos mennesker og dyr. Selvom det for længst er udfaset i EPS-produktionen i Europa, er det blandt andet blevet anvendt i gamle bygge- og isoleringsmaterialer, ligesom det stadig anvendes i nogle asiatiske lande i elektronik og husholdningsprodukter.

-Vi har ingen mulighed for at vide, om der er HCBD i genbrugsflamingo. Både af hensyn til miljøet og til vores dokumentationspligt anvender vi derfor kun nye EPS-kugler, der er specielt udviklet til betonblandinger og produceret i Danmark under miljømæssigt forsvarlige og dokumenterede forhold, hvor alle indholdsstoffer er sporbare, forklarer Morten Wrem.

Trinlydsdæmpende effekt og mindre materialeslid EPS-undergulve har fået stor udbredelse de senere år, fordi de både har en har en fantastisk trinlydsdæmpende effekt som holder de høje krav til boligbyggerier, og mindsker materialeslid i forhold til traditionelle isoleringsplader. Derudover ligger den flydende masse bedre omkring rør og andre installationer så man undgår kuldebroer.

-De isolerende EPS-kugler blandes med cement og bindevæske i blandekanoner direkte på byggepladsen, og pumpes direkte ind i lejligheder og kontorer i op til 20 etagers højde, hvor gulvene afrettes. Processen er effektiv og tidsbesparende i forhold til traditionelle undergulvsløsninger, og det betyder også meget for vores kunder, fortæller Morten Wrem.

Biologisk nedbrydeligt alternativ

Uniplan Danmark har også mulighed for at levere et alternativ til det stigende antal kunder, der stiller krav til endnu mere bæredygtige byggematerialer.

- Som noget ret nyt kan vi levere gulve med EPS-kugler, der er produceret på rapsolie. Dette nye EPS-produkt er 100 % biologisk nedbrydeligt, og vores underleverandør er en ud af kun fem europæiske EPS-producenter, der har fået denne mulighed. Vi mener det er en mere sikker og bæredygtig løsning end genbrugsflamingo, siger Morten Wrem.