Beboerne som medspillere

Renovering af det tidligere Gullestrup ved Herning skaber tidssvarende boliger i samarbejde med beboerne – for at hindre fraflytning
Tekst: 

P+P arkitekter (tidligere Poulsen & Partnere) og Rambøll har i perioden 2007-2011 i samarbejde med Boligforeningen FællesBo arbejdet på at skabe et mere positivt og attraktivt renommé for den almene boligbebyggelse Lyngbyen, det gamle Gullestrup ved Herning, med et ønske om at formindske fraflytningsfrekvensen samt tiltrække ressource­stærke nye beboere.

I 2008 udarbejdede P+P arkitekter i samarbejde med Rambøll og Niras Konsulenterne en helhedsplan for området. Bl.a. gennem en SVOT-analyse blev områdets styrker og svagheder synliggjort, og med dette afsæt kunne de fremtidige retningslinjer for de boligsociale samt bygningsfysiske indsatsområder kortlægges. Startskuddet til denne forandring lød i august 2008 i form af en messe, der blev afholdt i Gullestruphallen, hvor alle beboere i Gullestrup by var inviteret for at synliggøre, hvilke tiltag og forandringer, der skulle til for at forandre Gullestrup. Byggesum: 150 mio. kr.

Beboere med i proces

- Opgraderingen af Lyngbyen har været en længerevarende proces, hvor både boligforeningen og beboerne har været en aktiv medspiller i ønsket om at skabe et nyt og bedre sted at bo. Der har været afholdt flere workshops og beboermøder, hvor alle aktivt har deltaget i processen. Afslutning på hele processen blev i september 2009 markeret med endnu en messe, hvor de fremtidige helhedsplaner blev præsenteret i billeder, siger Erik Rønde Andersen, partner i P+P arkitekter.

P+P arkitekter har gennem hele forløbet stået for de bygningsfysiske forbedringer, der bl.a. har omhandlet ombygning af eksisterende lejligheder til mere tidssvarende lejligheder, ombygning i forhold til tilgængelighed samt renovering af en stor del af Lyngbyen-bebyggelsen, der rummer 600 lejligheder.