Højstyrkebeton i høj sø

Bølgeenergi-anlæg og maritime vindmølletårne skal i fremtiden måske støbes i CRC beton

Højstyrkebeton har andre anvendelsesmuligheder end slanke altaner og supertynde trapper. Den fiberarmerede CRC beton, som bl.a. produceres af Hi-Con A/S i Hjallerup, kan med fordel anvendes til massive og særdeles krævende konstruktioner.

- En af hovedproblemstillingerne ved at anvende højstyrkebetonen er, at der endnu ikke eksisterer et normgrundlag for materialet. Det gør, at materialets mange gode egenskaber ikke udnyttes fuldt ud. Derudover er der forsvindende få referenceprojekter, så erfaringsgrundlaget er også begrænset. Det er i dette rum, at forskningsprojekter, som det, vi har gang i på Aalborg Universitet, udspiller sig, siger professor Lars Damkilde, der er leder af en forskningsgruppe på AUs afdeling i Esbjerg.

Stål udmattes

I fokus er især højstyrkebetons muligheder i forspændte konstruktionselementer i konkurrence med traditionelle løsninger i stål. Stålkonstruktioners effektivitet hæmmes af udmattelsesproblemer, som især skyldes de svejste samlinger. Dem undgår man, når der anvendes fiberarmeret højstyrkebeton som primært konstruktionsmateriale, og dermed kan der skabes mere effektive samlinger. Derudover er den fiberarmerede højstyrkebeton et meget tæt materiale, nærmest keramisk. Det meget tætte materiale har vist særdeles god holdbarhed i ekstreme miljøer, f.eks. offshore konstruktioner.

Bølgeenergianlæg og vindmølletårne til havs er to af de anvendelsesmuligheder, som Esbjerg-gruppen undersøger. Projektet Wavestar har igennem 12 år haft et testanlæg stillet op i den barske Nordsø for at undersøge bølgeenergiens potentiale. Erfaringerne har medført stigende interesse for at erstatte de hårdt udsatte ståldele i den bærende konstruktion med højstyrkebeton.

Efterspænding med wirer

Resultatet af projektet vil sandsynligvis gøre det muligt at lave en direkte sammenligning mellem en stål- og en betonløsning for forskellige konstruktionsdele. Det er nemlig tanken at lade nogle af de bevægelige dele i konstruktionen udføre i højstyrkebeton.
- I stedet for forspændt bør man nok benævne det efterspændt beton. Ved hjælp af stag eller wirer og en donkraft kan vi efter støbning spænde elementerne op næsten som flitsbuer, så både træk og tryk aflastes og gør materialet stærkere, siger Lars Damkilde.
Forskergruppen anvender Hi-Cons CRC produkt til forsøgene, og i samarbejde med den nordjyske producent har gruppen for nylig vundet en konkurrence hos Holcim, som er verdens førende producent af cement. Opgaven gik ud på at udvikle en beton med højest mulig styrke.
 

www.esbjerg.aau.dk
www.hi-con.dk


Projektet Wavestar har igennem 12 år haft et testanlæg stillet op i den barske Nordsø for at undersøge bølgeenergiens potentiale. Erfaringerne har medført stigende interesse for at erstatte de hårdt udsatte ståldele i den bærende konstruktion med højstyrkebeton.