Tagrenovering kan reducere CO2-udslip markant

Et stort antal parcelhuse står overfor at skulle udskifte taget - og med en bedre, tidssvarende isolering vil det kunne reducere energiforbuget kraftigt, pointerer Statens Byggeforsknings Institut

Landets dårligt isolerede parcelhuse belaster det danske CO2-regnskab betragteligt. Nu står de omkring 450.000 parcelhuse, som blev opført i 60’erne og 70’erne, over for udskiftning af taget, og det er en historisk chance for at nedbringe Danmarks samlede CO2-udslip, hedder det i en meddelelse fra Cembrit.

- Det vurderes, at 40 procent af hele Danmarks energiforbrug ligger i den eksisterende bygningsmasse. De danske parcelhuse alene tegner sig for 20 procent af det samlede danske CO2-udslip. Det skyldes primært dårlig isolering og stor udbredelse, viser en nylig rapport fra Statens Byggeforsknings Institut.

Ifølge rådgivningssiden skifttag.dk, ejet og drevet af Cembrit,  er der imidlertid gode nyheder, for mange danske parcelhusejere skal de kommende år skifte tag. Der ligger omkring 450.000 parcelhuse i Danmark, som er opført i 60’erne og 70’erne – langt størstedelen med minimal isolering. Mange af parcelhusene har et eternittag, der efter 40-50 år i vind og vejr nu trænger til udskiftning, og det vil give en regulær bølge af tagrenoveringer i de kommende år. 1. januar trådte det nye bygningsreglement i kraft, og det kræver, at husejere isolerer op til dagens byggestandard, hvis man alligevel fjerner det gamle tag. Det vil få stor betydning for det danske CO2 -udslip:

- Alle disse parcelhuse skal nu have udskiftet de oprindelige eternittage, og det giver Danmark en historisk chance for at sænke landets samlede CO2-udslip. Et tagskifte er en enestående mulighed for at forbedre energieffektiviteten i et gammelt parcelhus , siger rådgiver Frank Brøndum fra skifttag.dk.

Hos Statens Byggeforsknings Institut har seniorforsker Kim Wittchen for nylig udgivet en rapport om potentielle energibesparelser i den eksisterende bygningsmasse. Rapporten fastslår, at der vil være tale om store energibesparelser, når der bliver skiftet tag og isoleret op i de kommende år:

- Ved netop parcelhuse sker en stor del af varmetabet gennem taget. Derfor vil der være tale om meget store energibesparelser, fordi det nye bygningsreglement fra 1.januar bl.a. foreskriver, at man skal isolere op til dagens standard, hvis man fjerner det gamle tag. Det vil typisk nedsætte varmetabet gennem taget med 2/3, og derudover vil husejerne jo kunne spare mange penge på varmeregningen, siger Kim Wittchen.