Teman

I varje nummer av Byggeplads.dk presenterar vi ett antal teman, där vi fokuserar på utvalda fackområden inom byggbranschen. Bli fackligt informerad och inspirerad om allt från inredning till skolbyggnation och betong.

Temaer

Betong

Användning inom byggbranschen. Fokus på nyheter och lösningar för tak, fasader, väggar, däck, golv, trappor, altaner, fundament och utomhusbeläggning. Allt från ett varierande utbud av betongtakplattor till slipade betonggolv.

Bostadsbyggeri och -förnyelse

Från planläggning och rivning till den egentliga renoveringen – från totalrenovering till renovering av tak och byte av fasader, fönster, installationer, med mera.

Glasbyggeri och solavskärmning

Fokus på estetik och funktion. Moderna kontorsbyggnader präglas ofta av stora glaspartier och detta kräver lösningar som kan erbjuda ett behagligt inomhusklimat. Det finns många olika lösningar, exempelvis markiskonstruktioner, persienner/persiennrutor, ut- och invändiga lamellskärmar eller färgat glas.

Golv

Halvhårda/hårda golv, mattor och golvtillbehör samt installationsgolv. Inspiration om alla typer av golvbeläggningar oavsett om det handlar om trä, laminat, vinyl, textil eller klinker.

Sjukhusbyggnation

Arkitektur och inredning inom hälsosektorn. Hälsosektorn står inför enorma investeringar under de kommande åren. Sjukhus, hälsocenter, wellnesscenter, kliniker, hotellsjukhus och hospicer – med den helande arkitekturen i centrum.

Hotell och konferenscenter

Hur man skapar perfekta förhållanden på hotell och konferenscenter, när det gäller inredning, inventarier och inte minst: användningen av ny informationsteknologi.

Kontors- och hovedkontorsbygge

Aktuella planer för hovedkontorsbygge - lösningar, fallstudier och arkitektur.

Kök, bad och garderob

Nyheter, lösningar och tendenser. Köket är bostadens moderna vardagsrum och verkstad. Badrummet är i fokus som bostadens primära rum för avslappning och välmående.

Office+Design

Möbler, inredningsprojekt och belysning. Vi skriver om strömningar och trender inom inredningsområdet på kontraktmarknaden genom produktinformation, profiler och bakgrund.

Shoppingcenter och butiker

Byggnadsplaner, arkitektur och inredning. Nya och olika butikskoncept, från mindre butikstorg med enskilda, större företag till butikscenter och shoppingcenter.

Skolbyggnation

Arkitektur och inredning på skolor. Framtidens skola är under utveckling och inlärning ska ske i omgivningar där inte endast undervisningslokaler och bibliotek är inredda med ergonomiska möbler och pedagogiska hjälpmedel som smartboard, utan även i omgivningar där bra  inomhusklimat och god akustik hjälper till att öka elevens inlärning.

Stålkonstruktioner

Användning av stål inom byggnadssektorn. Stålbjälkar, stålbalkar och stålstöd ingår i byggnation och spelar en viktig roll runt de bärande elementen. Men stål används också i stor utsträckning för trappor, gångbroar, altaner, skiljeväggar och dörrar.

Tak och fasad

Ofta utformas taket så att det ger arkitektonisk kraft och styrka till nya upplevelser invändigt, när det gäller rum och ljus. Det gäller särskilt de spännande lösningarna inom överljus- och takfönster, som endast en takkonstruktion kan erbjuda. Takbeläggning, isolering, undertak,  outnyttjade takaltaner, altaner. Fokus på takmaterial och takkonstruktion samt möjligheten för att använda taket till energiförsörjning med hjälp av solenergi.

Säkerhet och utrustning

Design och drift av anläggningen - från säkring för användning av utrustning .

Fönster, dörrar och portar

Tendenser inom design, material och konstruktion. Fönster och dörrar – för att skapa det öppna och fria rummet samtidigt som det ska uppfylla kraven för bra inomhusklimat och skydd mot såväl kyla som värme.

Väggar och tak

Rummets indelning och ytor, estetik och funktion. Tak och väggar för indelning och struktur i rummet och för funktionellt och estetiskt samspel med inredningen, inte minst den akustiska miljön. Färger och dekoration.

Mässor

Vi förmedlar under årets lopp nyheter om og reportage från en lån rad mässor: Bau i München, Domotex i Hannover, Stockholm Furniture Fair & Light Fair samt Batimat i Paris.

Hållbar konstruktion

Hur kan vi möta utmaningarna genom gröna arkitektur, bygg och byggmaterial.