Översikt och teman 2022

 

Teman på byggeplads.dk gennom et år

 • Glasbyggeri och solavskärmning: Fokus påestetik och funktion.
 • Bostadsbyggeri och -förnyelse: Utmaningar, lösningar och krav på förnyelse
 • Magasinet Gulv (Tidskriften Golv): Alt aktuellt inom golvbeläggning.
 • Mässor: Eftersnak af Domotex (Hannover), Stockholm Furniture & Lighting Fair (Stockholm), IMM (Køln).
 • Kontors- och hovedkontorsbygge: Aktuella planer för hovedkontorsbygge – lösningar, fallstudier och arkitektur.
 • Tak och fasad: Takbeläggning, isolering, undertak, outnyttjade takaltaner, altaner.
 • Kök, bad och garderob: Nyheter, lösningar och tendenser.
 • Sjukhusbyggnation: Specialtema om arkitektur och inredning inom hälsosektorn.
 • Golv: Halvhårda/hårda golv, mattor och golvtillbehör.
 • Stålkonstruktioner: Användning av stål inom byggnadssektorn.
 • Brandskydds: Lösningar för skydd mot och förebyggande av brand.
 • Fönster, dörrar och portar: Tendenser inom design, material och konstruktion.
 • Väggar och tak: Rummets indelning och ytor, estetik och funktion.
 • Mässor: Eftersnak af ISH Frankfurt
 • Shoppingcenter och butiker: Byggnadsplaner, arkitektur och inredning.
 • Skolbyggnation: Bilaga om arkitektur och inredning på skolor.
 • Golv: Halvhårda/hårda golv, mattor och golvtillbehör.
 • Betong: Användning inom byggbranschen. Fokus på nyheter och lösningar.
 • Glasbyggeri och solavskärmning: Fokus på estetik och funktion.
 • Hotell och konferenscenter: Fokus på byggnation, inredning samt AV-utrustning.
 • Bostadsbyggeri och -förnyelse: Utmaningar, lösningar och krav på förnyelse