Schmidt Hammer Lassen skal opføre bynært campus i Stockholm

Schmidt Hammer Lassen Architects skal opføre det bynære CampusF i Stockholm

En smeltedigel for forskning, innovation og co-working inden for life science. Sådan lyder visionen for den nye campus i Stockholm.

Projektet, der bærer navnet CampusF, bliver den sidste brik i puslespillet, som skal forbinde tilstødende kvarterer og samle de mange forskellige institutioner i området mellem Stenstaden, Karolinska Instituttet, Karlsberg Slott og Hagastaden.

Vinderforslaget er udviklet i samarbejde med den svenske tegnestue BAU. Med ambitionen om at være blandt verdens førende inden for life science, har Hagastaden allerede en høj koncentration af videnskabsbaserede forsknings-, uddannelsesinstitutioner og iværksættere. Frem mod 2030 udvikles området til en ny sammenhængende bydel med en blanding af boliger og arbejdspladser, hvor CampusF indgår. CampusF bliver det nye kreative hub, hvor forskere og studerende bor og arbejder side om side, og hvor små start-ups søger hen for at udveksle og skabe ny viden sammen med mere etable[1]rede virksomheder.

Fokus på det gode indendørs miljø

– Den nye campus opføres i et af Nordeuropas tætteste infrastrukturelle områder, og bygningen skal derfor danne støjvold mod motorvej og jernbaneskinner i baghaven. Bygningsvolumen er placeret rundt om tre atrier, der sikrer dagslys helt ind i kernen af bygningen. Dermed er der mulighed for at indrette flere stillearbejdszoner væk fra motorvejen, men som fortsat lever op til kravene om gode dagslysforhold.

Gruppearbejdszoner, med større tolerance for støj, etableres derimod ud mod på mo[1]torvejen. Træ er blevet brugt som et gennemgående byggemateriale i projektet. Udover at være et bære[1]dygtigt materiale, der reducerer bygningens CO2-aftryk, bidrager det også til et godt indendørsmiljø ved at forbedre luftkvaliteten, sikre god akustik og være stressreducerende.

Et sted for byens borgere – CampusF forholder sig i volumen, form og materialitet til sine omgivelser, og ved at introducere grønne byrum skabes der en imødekommende atmosfære og udendørs opholdsrum. Selve bygningen samler campusfunktioner under ét tag ved at stable dem i lag. Fra de grønne uderum er der adgang til bygningens overdækkede fællesrum ”Orangeriet” – en smuk træstruktur, der snor sig gennem bygningen med grønne planter og offentlige udadvendte funktioner såsom cafeer, restauranter og butikker.

Her har offentligheden adgang og mulighed for at følge med i, hvad der foregår bag atriernes glasfacader på kontorer og laboratorier forbeholdt forskere og studerende samt virksomheder med tilknytning til life science fagene. Orangeriet skal også fungere som en uformel mødeplads for husets brugere. Design inspireret af DNA-strenge og det neurologiske system

De tre atrier medvirker til, at bygning ople[1]ves sammenhængende horisontalt, idet der skabes visuelle forbindelser mellem dens forskellige funktioner. Den vertikale sammenhængskraft, på tværs af bygningens lag, skabes via tre karakteristiske trapper place[1]ret i atrierne. Inspireret af DNA-strenge, snor trapperne sig op igennem bygningen som et stærkt identitets[1]skabende element. Trapperne skaber synergier på tværs af bygningens lag og funktioner, og den dynamiske form lægger op til bevægelse. Således understøtter den ikke blot et sundt fysisk arbejdsmiljø, men ligeledes et miljø, hvor nye forbindelser kan opstå på tværs af fagligheder, erfaring og interesser. Referencen til life science feltet er ikke kun gældende i de indvendige DNA-trapper, men afspejles ligeledes i bygningens ydre, idet facaderytmen er inspireret af det neurologiske system. Tagterrasse med biodiversitet og kig til byen.

Som kronen på værket, løfter bygningens tagetage og -terrasse sig i tre niveauer hen mod området Hagastaden for at integrere bygningen i den eksisterende byplan samt skabe optimale udsigtsforhold. Tagetagens fleksible program betyder, at den kan anvendes til konferencer, eller indrettes som bar og/eller restaurant. Tagterrassen er designet med et rekreativt uderum beplantet med hjemmehørende arter, der bidrager positivt til biodiversitet og tilbyder husets brugere en grøn, udendørs arbejdsplads eller rekreativt opholdsrum med udsigt over området.