Arkitektfirmaet NORD får projekteringschef som ny partner

Som et naturligt led i fremtidssikringen er projekteringschef Jesper Kjeldsen netop indtrådt i ejerkredsen hos Arkitektfirmaet NORD A/S

Som et naturligt led i fremtidssikringen er projekteringschef Jesper Kjeldsen netop indtrådt i ejerkredsen hos Arkitektfirmaet NORD A/S. Han er 46 år, uddannet bygningskonstruktør, DGNB-konsulent og kom til Arkitektfirmaet NORD i sommeren 2021. Samtidigt træder Klaus Christensen ud af ejerkredsen og tiltræder stillingen som seniorpartner hos Arkitektfirmaet NORD A/S, hvor han har arbejdet siden 1986 og været i ejerkredsen siden 1991.

”At vi kan gennemføre et generationsskifte, som giver plads til at vi kan tilføre nye kræfter til ejerkredsen og samtidigt fastholde en god kollega og en yderst kompetent medarbejder som Klaus i NORD, må på alle måder betegnes som en stor succes. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Klaus i hans nye rolle som seniorpartner og med Jesper nu i rollen som partner” siger medejer og administrerende direktør Bengt Nielsen.

Styrkelse af den organisatoriske kapacitet

"Vi er i Arkitektfirmaet NORD A/S utroligt tilfredse med, at Jesper har valgt at træde ind i ejerkredsen. Tegnestuen har dermed nået en milepæl i det generationsskifte Klaus, Marie og jeg sammen med virksomhedens bestyrelse planlagde i 2018, og samtidig er vi alle utroligt glade for at Klaus fortsætter i NORD," siger han videre.

Jesper, der har en solid byggefaglig baggrund og omfattende projekteringserfaring, trådte ind i NORDs ledelsesgruppe i 2022 og står i spidsen for virksomhedens interne arbejdsprocesser og kvalitetssikringssystem. Som projekteringschef er Jesper involveret i mange af firmaets projekteringsopgaver, og samtidigt sikrer Jesper support til firmaets byggeledere.

Klaus vil i kraft af rollen som seniorpartner forsat medvirke til at udvikle og fastholde NORD som et succesfuldt arkitektfirma, hvilket han har bidraget til igennem mere end 37 år, heraf de 32 år som ejer.

”Jeg vil gerne sige tak som selskabsejer til de mange personer, som jeg har haft samarbejder med igennem mit ejerskab. Det er både vedholdende bygherre, rådgivere, jurister - og byggeledere og håndværkere på byggepladserne. Også en stor tak til de mange medarbejdere, som har været en del af NORDs vækst igennem de mange år. Uden jer havde jeg ikke nu kunne overdrage en sund og vel fungerende arkitektvirksomhed – så tak til jer alle.” siger seniorpartner Klaus Christensen.
 
De fire partnere fortsætter med at varetage de samme roller som tidligere. Partner, medejer og adm. dir. Bengt Nielsen varetager firmaets daglige ledelse og aftaleforhold.

Partner, medejer og kreativ chef Marie Vinther varetager den arkitektoniske linje, firmaets akkvisition og er firmaet bæredygtighedsleder. Seniorpartner Klaus Christensen fortsætter som bygherrerådgiver og tilsynsførende. Partner, medejer og projekteringschef Jesper Kjeldsen fortsætter sit fokus på den interne kvalitetssikring og procesoptimering.

Alle partnerne vil sammen og hver især sikre kompetent, nærværende og værdiskabende rådgivning. I NORD har alle projekter tilknyttede en partner, som følger projektet fra bygherres første tanker om projektet, indtil den endelige aflevering. På den måde sikres kvaliteten i projektet, og bygherre har altid et fast holdepunkt i organisationen.

Den nye partner

Projekteringschef Jesper Kjeldsen, som er netop indtrådt i ejerkredsen, er 46 år. Han er uddannet bygningskonstruktør og DBNG-konsulent og kom til NORD i juni 2021 med en solid byggefaglig baggrund og omfattende projekteringserfaring.

Siden december 2022 har Jesper været medlem af NORDs ledelsesgruppe og stået i spidsen for interne arbejdsprocesser og kvalitetssikringssystem. Jesper medvirker desuden i projektering, planlægning og af og til også byggestyringen på NORDs mange forskelligartede bygge- og renoveringsprojekter.

”Stort tillykke til Jesper og til NORD med et vellkykket generationsskifte. Det er god og solid kapacitet, der nu træder ind i ejerkredsen. Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med Jesper,” siger medejer og kreativ chef Marie Vinther.

Klaus Christensen fortsætter som seniorpartner.