Kommunal chef bliver direktør i arkitektfirma

Den tidligere kommunale chef for Erhverv og Bosætning i Randers Kommune, Alex Weinreich, tiltræder en stilling som direktør hos Randers Arkitekten

Den tidligere kommunale chef for Erhverv og Bosætning i Randers Kommune, Alex Weinreich, tiltræder en stilling som direktør hos Randers Arkitekten pr. 1. december. Arkitekt og indehaver Brian Andersen siger: ”Jeg er både glad og stolt over, at Alex har lyst til at stå i spidsen for vores team her på tegnestuen på Vestervold. Alex og jeg kender hinanden gennem flere år fra et samarbejde på hver sin side af bordet, og vi har i fællesskab skabt gode og succesfulde resultater for Randers. Nu skal vi sammen videreudvikle Randers Arkitekten og vores allerede store kompetence og viden indenfor biodiversitet, ansvarligt byggeri og vores arbejde med FN’s 17 Verdensmål.

Alex Weinreich er en kendt person i Randers indenfor byggebranchen, og han beskrives af tidligere kollegaer og samarbejdspartnere som dygtig, ordentlig og relationsskabende med en empatisk ledelsesstil og en god portion humor. Udover det ledelses[1]og administrative ansvar på tegnestuen skal Alex Weinreich sammen med Brian Andersen stå i spidsen for projekter, hvor landbrugsjord omdannes til enten færdige boligprojekter eller erhvervsprojekter.

Brian Andersen siger: ”For at kunne udvikle Randers, skal man kende Randers. Randers skal udvikles gennem arkitektur og byudvikling af randrusianere til randrusianere. Og udviklingen skal være dybt forankret i vores lokale historie.” Randers Arkitekten er specialiseret i arbejdet med genealogisk arkitektur. En arbejdsmetode, hvor tegnestuens arkitekter og ingeniører med respekt for byens og områders historie lader sig inspirere til at skabe ny arkitektur med afsæt i fortidens historie. Dog uden at begrænse fremtidige muligheder for bæredygtighed, biodiversitet og ansvarlighed. Brian Andersen fortsætter: ”Jeg glæder mig til at få en wing man, der er specialist i bosætning og udførende i kommunal sagsbehandling. En, der kender planloven, lokalplanlægning og dispensationsmuligheder i alle detaljer. Gennem de seneste år har vi arbejdet strategisk med at hjælpe lodsejere med udvikling af bar mark til enten bolig- eller erhvervsprojekter. Alex tilfører specialistviden til vores kompetencer på dette område, således vi in house kan komme 360 grader rundt om projekterne til gavn for bygherrer.”

Alex Weinreich ser selv frem til sin nye rolle og fremtidige opgaver som direktør på tegnestuen: ”Brian og jeg deler en fælles passion for bæredygtighed og interesse for byens og områdets historie, når vi arbejder med projektudvikling. Vores grundlæggende værdier er ens, men vi har forskellige kompetencer. Hvor Brian er kreativ, er jeg administrativ. Vi er enige om, at eksempelvis personaleledelse er baseret på tillid, tid til et familieliv og en glæde ved at gå på arbejde.”