Ny guide til Universelt Design

Dissing+Weitling deler ny guide til Universelt Design med byggebranchen

Guide til Universelt Design- en tjekliste til fremme af inklusion i det byggede miljø er et praktisk værktøj, som fungerer som et designredskab til fri afbenyttelse for arkitekter, konstruktører og designere. Guiden skal sætte skub i branchens brug af Universelt Design og fremme opmærksomheden på ligeværdig brugeradgang og social bæredygtighed i byggeriet.

Guiden er et let-brugbart værktøj, der kan åbne for flere brugerperspektiver og i bedste fald udløse nye universelle ideer. Vi havde et internt behov, som vi hører, at andre fagkollegaer også har. Derfor har vi skabt et struktureret dokument, der giver overblik - lidt ligesom den gamle SBi-tjekliste om tilgængelighed - og som kommer rundt om de parametre, der bør inkorporeres for at opnå Universelt Design, siger guidens initiativtager, Cora Cecilia Lopez, Valloire, der er arkitekt hos Dissing+Weitling og som har en master i inkluderende arkitektur.

Guiden introducererUD-ligningen som en metode, der kan bruges til at overveje alt fra teknik og design, til inklusion og sansestimulering i alle faser, ikke mindst i den afgørende 1. fase, skitsefasen.X er det ubekendte, det ’extra’ der skal til, for at opnå en Universelt Design-løsning og som varierer afhængig af kontekst og brugere. I guiden er de foreslåede 10 X’er/parametre udarbejdet på baggrund af praktisk erfaring og teoretisk viden. Det gælder overvejelser om brugerinddragelse, social kontekst, fysisk kontekst, bygherreinvolvering, sanser, tryghed, komfort, lovgivning, oplevelse samt værdi og respekt.

-Vi ser guiden som en metode, der skaber systematik og udvider de hensyn, som arkitekter allerede tager til fx brugeradfærd og omgivelser. Med vores guide er arkitekten nået til næste niveau i brugerforståelsen, så løsningerne ikke længere kun retter sig til bestemte brugere nu og her, men ideelt set til alle brugertyper og -behov igennem livet. De rummer et løfte om ikke at lade nogen i stikken! De, som bruger vores guide, vil kunne se, hvordan forslagene bidrager direkte til de forskellige FN-delmål, siger Cora Cecilia Lopez Valloire.