Rambøll opruster på rådgivning om bæredygtighed

Rambøll opretter ny, national enhed for rådgivning om bæredygtighed til virksomheder i bygge- og ejendomsbranchen

Et marked i hastig vækst, store, strategiske ambitioner og en forpligtelse til at arbejde målrettet for, at byggeriet holder kloden inden for sine planetære grænser. Det har fået Rambøll til at oprette en ny, national enhed for rådgivning om bæredygtighed til virksomheder i bygge- og ejendomsbranchen. Målet er at blive den foretrukne partner for de mest ambitiøse aktører i bygge- og ejendomsbranchen, men også at hjælpe de kunder, der først nu er begyndt at se på mulighederne for at omstille sig.

Den bæredygtige omstilling er i hastig vækst i Danmark, det gælder ikke mindst for byggeriet, hvor Rambøll oplever en stigende efterspørgsel på strategisk rådgivning i kombination med dyb teknisk viden hjulpet på vej af nye politiske krav på området. Rambøll har samtidig selv store strategiske ambitioner for bæredygtighed i byggeriet, både for det eksisterende byggeri og nybyggeri og har blandt andet sat en ambition om at halvere CO2-udledningen fra alle sine nybyggerier i 2030. Derfor opretter virksomheden en ny, national enhed for bæredygtighedsrådgivning til bygge- og ejendomsbranchen i Danmark, der skal yde tidlig strategisk bæredygtighedsrådgivning på kundernes samlede ejendomsporteføljer samt konkret bæredygtighedsledelse på de enkelte byggeprojekter.

Hjælp til strategi

”Nye politiske krav om bygningers klimaaftryk samt ny lovgivning fra EU, særligt EU-taksonomien og nye rapporteringskrav, betyder en markant stigning i efterspørgslen på rådgivning inden for bæredygtigt byggeri. Kunderne bliver inspireret til at gøre mere, når de først får øjnene op for både alvoren og mulighederne, og vi oplever derfor at flere og flere kunder med store ejendomsporteføljer henvender sig til os for at få hjælp til at udforme strategier og lægge handlingsplaner for, at hele deres ejendomsportefølje kan blive fremtidssikret og udviklet mere bæredygtigt. For bedre at kunne hjælpe dem med både at komme rigtigt fra start og godt i mål samler vi nu vores spydspidskompetencer inden for bæredygtigt byggeri i en national enhed,” fortæller Pernille Louise Klausen, leder af Rambølls nye enhed for bæredygtighedsrådgivning i Rambølls byggeridivision i Danmark.

”Ambitionen er, at vi skal bruge vores kræfter dér, hvor vi påvirker mest på én gang – og det er hos beslutningstagerne, hvor strategier og handlingsplaner for hele ejendomsporteføljen og byggeprojekterne bliver lagt. Ved at skabe de strategiske ambitioner sammen med beslutningstagerne er vi med til at skabe den efterspørgsel på bæredygtige løsninger i branchen og hele værdikæden, der er nødvendig for at accelerere den bæredygtige omstilling i byggeriet. Og så skal vi selvfølgelig hjælpe kunderne med at fastholde ambitionerne og omsætte strategierne til konkrete løsninger på projekterne, så de kommer sikkert i mål med deres bæredygtige ambitioner,” siger Pernille Louise Klausen.

Forventning om 100 medarbejdere i 2025

Den nye enhed bringer strateger, bæredygtighedsledere og specialister med mange forskellige baggrunde og vidensområder sammen for at hjælpe på hele kundens udviklingsrejse mod mere bæredygtighed – fra de tidlige strategiske overvejelser om hele porteføljen og virksomhedens adfærd, til implementering i kundens konkrete projekter, der kræver dyb specialistviden om de klimamæssige-, økonomiske og sociale bæredygtighedsaspekter.

Dertil kommer en ny insights-rolle, der skal være førende ekspert på nye tendenser og lovgivning og sikre, at Rambøll er konstant opdateret og to skridt foran på, hvad der sker på bæredygtighedsagendaen.

”Vi bliver Rambølls special forces inden for bæredygtigt byggeri, om du vil. Vi skal ikke bare vide, hvad der er vigtigt om 2-5-10 år. Vi skal også være med til at forme det,” siger Pernille Louise Klausen.

Den nye enhed starter ud med at bestå af 40 medarbejdere. Rambøll forventer, at den vil vokse til mindst dobbelt størrelse og beskæftige omkring 80-100 bæredygtighedskonsulenter i 2025.

Bred faglighed

Pernille Louise Klausen understreger, at selvom enheden bliver specialstyrke for bæredygtigt byggeri i Rambøll, så er det samarbejdet med hele Rambølls øvrige forretning, der for alvor gør Rambøll til toneangivende rådgiver inden for bæredygtigt byggeri.

”Det vil naturligvis styrke os, at vi nu samler vores spydspidskompetencer under samme afdeling, fordi vi konstant vil spille hinanden bedre i vores tætte og fælles samarbejde og ambition om at skabe gode og sunde bygninger og bydele inden for de planetære grænser. Men det der virkelig differentierer os er, at vi har den brede faglighed fra Rambølls 17.000 medarbejdere i ryggen,” siger hun.

”Det er ikke mindst den globale enhed for strategisk bæredygtighedsrådgivning i vores management konsulentforretning, der hjælper virksomheder med at udvikle strategier for bæredygtig omstilling. Men også Rambølls øvrige 1000 medarbejdere i forretningsenheden for Byggeri i Danmark, der alle arbejder med bæredygtighed i en eller anden form, og alle er blevet trænet i at kunne rådgive om de nye LCA-krav. Derudover har Rambøll oprettet et ambassadørkorps med repræsentanter fra alle Byggeridivisionens ca. 45 afdelinger, der skal accelerere implementering af bæredygtighed i dagligdagen,” siger hun