Grøn jobvækst: Sweco søger 100 nye medarbejdere

Sweco har gennem længere tid oplevet øget ordretilgang, som betyder, at virksomheden samlet set forventer at ansætte mere end 100 nye medarbejdere i indeværende år

Swecos fokus på vækst gennem bæredygtighed og integreret rådgivning viser positive tendenser. Den rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomhed har gennem længere tid oplevet øget ordretilgang, og den ekstra travlhed betyder, at virksomheden samlet set forventer at ansætte mere end 100 nye medarbejdere i indeværende år. I runde tal har Sweco behov for ca. 80 ingeniører og 25 arkitekter til at supplere de omkring 1350 nuværende medarbejdere.

- Byggeriet har ikke været negativt ramt af nedlukningen – tværtimod har annulleringen af anlægsloftet, 30 milliarder til renovering af almene boliger og EU’s genopretningsplan frigjort midler, der har sat ekstra skub i nybyggeri og renovering af bl.a. almene boliger, skoler og erhvervsbyggeri, siger Lars Bork, direktør for Sweco Byggeri, og fortsætter:

- Vi kan berette om høj aktivitet på alle fronter, herunder voksende agendaer som træbyggeri, hvor vi aktuelt er bygherrerådgivere på tre af de største projekter i København, Aarhus og Odense. En stor del af forklaringen ligger i, at vi i stigende omfang vinder integrerede projekter, hvor vi har flere fagdiscipliner i gang. Vi ser en klar tendens til, at bygherrerne aktivt søger integreret rådgivning, tæt samarbejde, totalrådgivning eller strategiske partnerskaber, som matcher vores tilgang i Sweco.

Lars Bork peger bl.a. andet på, at Sweco Byggeri sammen med Sweco Architects indgår i strategiske partnerskaber som LIVA, der indebærer renovering og nybyggeri for op mod 3 mia. kr. Senest har integrerede Sweco-teams også vundet totalrådgivningen for Silkeborg Svømmecenter.

Tværfaglige kontorer

Udviklingen med tværfaglige teams afspejler sig også i sammensætningen af fagligheder på Swecos kontorer rundt om i landet. I Silkeborg er antallet af ingeniører gået fra 1 til 30 mand på to år, og i Herning er det målsætningen, at medarbejderstaben skal fordobles fra 35 medarbejdere til 60-70 ansatte. Tilvæksten kommer overvejende i form af nye ingeniører.

I Aarhus samlede Sweco i februar i år sine kompetencer under samme tag, så der i dag sidder godt 180 arkitekter og ingeniører sammen, mens hovedkontoret i Ørestaden tæller godt 800 arkitekter, ingeniører og specialister.

Bæredygtighed er en rød tråd

I Swecos division for Infrastruktur, Vand og Miljø, der aktuelt har det største medarbejderbehov, oplever man, at efterspørgslen på ydelser – herunder integrerede designløsninger – er stærkt domineret af klimatilpasning og den grønne agenda.

I divisionen fylder projekter med ombygning, udvidelse og beskyttelse af havne og kyster meget for tiden sammen med etablering af strandparker til både kystsikring og rekreative formål. Dertil kommer arbejde med cykelstier i Odense Kommune, vejgenopretning for Københavns Kommune samt det løbende arbejde med at elektrificere jernbanenettet i samarbejde med Aarsleff Rail.

- Vi har godt gang i forretningen med mange spændende opgaver for bl.a. Banedanmark og Vejdirektoratet, og vi ser frem til at få del i flere af de nye projekter fra infrastrukturplanen. Fælles for mange af vores projekter er bygherrernes øgede fokus på CSR, bæredygtighed og klimatilpasning. Det er den røde tråd gennem alle projekter, forklarer Jes Hansen, direktør for Infrastruktur, Vand og Miljø i Sweco.

Han tilføjer:

- Vi er bevidste om, at der er rift om de dygtigste folk, men jeg tror, vi adskiller os ved at have en flad struktur med kort vej til kunder og samarbejdspartnere. Det giver et kæmpe løft til vores medarbejdere, når man deltager aktivt i at tegne den faglige retning og selv kan gribe netop de faglige udfordringer, man brænder for – uanset om man har et, to eller femten års erfaring, slutter Jes Hansen.

Fakta: Sweco leder efter 100 nye medarbejdere

  • Sweco Byggeri søger 20 nye medarbejdere bl.a. byggeledere, arbejdsmiljøkoordinatorer, bygherrerådgivere, projektledere og -chefer, projekteringsledere, installationsingeniører, konstruktionsingeniører samt brandrådgivere.
  • Swecos division for Infrastruktur, Vand og Miljø har behov for op mod 60 nye medarbejdere bl.a. erfarne projektledere og projekterende samt specialister inden for byrumsudvikling, vej- og baneprojekter samt teamledere.
  • Sweco Architects har behov for at ansætte ca. 25 nye medarbejdere bl.a. bæredygtighedsspecialister og projekteringsledere.

De 100 nye medarbejdere søges til Swecos kontorer i København, Odense, Aarhus, Silkeborg, Herning, Viborg og Aalborg.