CapMan og CASA i joint venture på Frederiksberg

CapMans nye value-add fond CMNRE III har sammen med CASA købt en prominent ejendom på Lindevangs Allé 8-12 på Frederiksberg

CapMans nye value-add fond CMNRE III har sammen med CASA købt en prominent ejendom på Lindevangs Allé 8-12 på Frederiksberg. CapMan og CASA indleder dermed et nyt samarbejde omkring transformation og udvikling af gamle ejendomme til moderne kontor. CapMan og CASA har købt en ældre ejendom i hjertet af Frederiksberg, der nu står overfor en gennemgribende transformation.

Ejendommen skal over de kommende år renoveres og opgraderes til et moderne, aktivt kontor.

”Vi har opbygget en stærk renoveringsafdeling i CASA med afdelinger i både Øst- og Vestdanmark. I forbindelse med vores øgede fokus på erhvervsbyggeri, skaber vi her et nyt, inspirerende kontormiljø på Frederiksberg sammen med CapMan, der kan være med til at løfte områdets profil,” siger Torben Modvig, CEO i CASA A/S.

I nabobygningen bygges der studieboliger. Det er håbet, at de nye studiebolig- og kontorlejere i samhørighed kan omdanne gaden til en levende, attraktiv del af Frederiksberg. Fra umoderne til inspirerende kontormiljø Den næsten 5.000 m2 store bygning vil gennemgå en bæredygtig og klimamæssig renovering, hvor bl.a. facaden efterisoleres.

”Vi har de senere år arbejdet med en række transformationsprojekter, hvor udgangspunktet er velbeliggende ejendomme med udviklingspotentiale. Efter at ejendommen en årrække har været anvendt til uddannelse, er det planen at bringe den tilbage til den oprindelige anvendelse som kontor. Vi ser mange muligheder for at skabe et attraktivt og moderne kontormiljø som understøtter den positive udvikling i nærområdet”, siger Hasse Wulff, Investment Director i CapMan Real Estate.

Den nye kontorbygning skal være en integreret del af Frederiksberg. Et aktivt og inspirerende miljø, hvor bygningens brugere, naboer og andre frederiksbergborgere kan søge hen. Projektet tegnes af Over Byen Arkitekter. Byggestart forventes i starten af 2021.