Smart skinnesystem strømliner renovering på ikonisk hotel i Horsens

En totalrenovering uden tegninger af et fredet palæ fra 1744 kunne potentielt blive en rodet og langstrakt affære.

Men på badeværelserne har et sindrigt skinnesystem til opbygning af installationsvægge gjort det let at undgå forsinkelser.

Midt på hovedgaden i Horsens er et af byens varemærker, Det Lichtenbergske Palæ, igen ved at tage sig ud fra sin bedste side. Palæet, der de sidste 207 år har været synonym med Jørgensens Hotel, har været igennem en gennemgribende renovering. Processen har dog været noget atypisk, fordi der ikke har været oprindelige tegninger af den fredede bygning at tage udgangspunkt i.

Derfor kunne man også frygte, at alle dele af renoveringen ville blive langstrakte, omstændelige og vanskelige. Det har dog ikke været gældende for vvs-installationerne, fortæller Simon Norup, direktør i VVS Kompagniet, der har stået for installationen af vandforsyning og varmeanlæg samt for renoveringen af cirka 40 badeværelser med indbygningscisterne og afløbsrender.

Særligt har renoveringen af badeværelserne været effektiv og gnidningsfri, hvilket i vid udstrækning skyldes et særligt skinnesystem fra vvs-leverandøren Viega.

”Steptec-systemet gjorde det muligt for os at bygge installationsvægge, indsætte cisterner og gøre alt vvs-arbejdet færdigt på én gang. Derefter kunne tømrere og murere tage over, så der var meget lidt spildtid, fordi vi ikke behøvede at koordinere eller rende frem og tilbage,” siger Simon Norup.

Systemet giver samtidig mulighed for at vælge frit mellem Viegas mange betjeningsplader, hvorfor det var nemt at efterleve det andet krav, nemlig et flot og eksklusivt visuelt udtryk.

Oprigtig interesse skaber god rådgivning

For overnattende gæster er badeværelserne det tydeligste tegn på totalrenoveringen af hotellets vvs-installationer. De repræsenterer dog kun et lille udsnit af det arbejde, VVS Kompagniet udførte i det knap 300 år gamle palæ.

Installatøren stod også for en komplet udskiftning af vand- og varmeinstallation, og det har i særdeleshed været en udfordring uden de oprindelige tegninger at arbejde ud fra.

”Det er en totalfredet bygning, så vi kunne ikke bare bruge en gummiged og bryde ned. Vi har ikke haft adgang til nogen form for oprindelige tegninger, så det har været et spændende samspil mellem alle de involverede parter, hvor vi henad vejen har fået at vide, hvad der var muligt og hvad, der ikke var muligt at gøre,” siger Simon Norup.

Med de mange ubekendte faktorer undervejs i byggeprocessen har installatøren været taknemmelig for det tætte samarbejde med virksomheden – navnligt med Thomas Popperud. Særligt med tanke på, at det for VVS Kompagniet var første gang, at de indgik i et samarbejde med den tyske vvs-leverandør Viega.

Svendene fik ved projektets opstart demonstreret monteringen af Viegas produkter – herunder hvordan den unikke lækageindikator SC-Contur gør utætheden helt tydelig, hvis du glemmer at presse en samling, fortæller Simon Norup, som fremhæver den professionelle indføring i Viegas produkter som noget helt særligt.

En behagelig overraskelse

”Vi havde måske forventet at få nogle hurtige instrukser over telefonen. Så det var en behagelig overraskelse, at Thomas Popperud kom ud på hotellet, hvor han fremviste og lånte os det nødvendige værktøj. Vi oplevede også, hvordan han fulgte op flere gange undervejs og spurgte interesseret ind til processen. Det viser, at de i Viega ikke bare sælger et produkt, og så er de videre – det sætter vi virkelig pris på.”

Netop rådgivningen om materialerne og installationsteknikken er ét af Viegas store fokuspunkter, og distriktschef Thomas Popperud er heller ikke i tvivl om, at det gavner både Viega og kunden.

”Der har været meget få problemer undervejs, og ikke ret mange spørgsmål angående drikkevandsinstallationen. Det er selvfølgelig, fordi VVS Kompagniet er fagligt dygtige, men det kan i høj grad også tilskrives den gode dialog, som vi har haft undervejs, samt at VVS Kompagniet har investeret den nødvendige tid til uddannelse i brug af vores produkter i opstartsfasen,” siger Thomas Popperud.
Den tætte kontakt under hele forløbet har været en af de helt store gevinster og har været væsentligt i forhold til at løse eventuelle problemer og flaskehalse. Konkret resulterede det gode samarbejde i, at forsinkelserne blev minimale, da installationen af toiletterne pludselig blev fremskyndet. I en god, hurtig og intens dialog blev toiletterne hurtigt leveret dels fra Tyskland og fra andre kunder, hvor der var et tilsvarende produkt til overs.

”Det giver en ro, at vi altid kan ringe til Viega, hvis vi har spørgsmål, og at der hurtigt bliver taget hånd om problemerne. De går den ekstra meter for os. De har generelt været meget løsningsorienterede og proaktive under hele forløbet,” siger Simon Norup og uddyber:

”Viega tilbød 10 års systemgaranti, og det er selvfølgelig også væsentligt i den her sammenhæng. Det er afgørende for os, når vi står med et så vigtigt projekt som installationer på en af byens varemærker.”