Nyklassisk parkanlæg i betonramme

Enghaveparken i København er blevet revitaliseret med linieføring og opholdsrum, hvor beton er gennemgående materiale

Enghaveparken i København er blevet revitaliseret med linieføring og opholdsrum, hvor beton er gennemgående materiale

Udgangspunktet for designet af Enghaveparken har været de oprindelige tegninger fra 1927, hvor Arne Jacobsens scene og boder bliver centrale værker i den nye Enghaveparken.

Strukturen er bevaret og forstærket, hvor rækkerne af allétræer er blevet genetableret gennem parken. Rummene er formgivet i parkens oprindelige ånd og design, samtidig med at der tilføjes nye oplevelser. Oprindeligt stod der to boder ved hovedindgangen, tegnet af en ung Arne Jacobsen. De er blevet genopført efter originale tegninger.

-Parken er anlagt ved daværende stadsarkitekt Poul Holsøe sammen med Curt Bie, Arne Jacobsen og stadsgartner Fabricius Hansen. Arne Jacobsen har tegnet scene, boder og toiletbygninger. Det er med andre ord hele parkens grundstruktur og nyklassiske design og blandt andet den materialitet som Arne Jacobsens delprojekter har arbejdet med, der er gundlaget for vores forslag, siger Flemming Rafn Thomsen, arkitekt og partner i arkitekfirmaet Tredje Natur.

Rummelig forbindelse

Inde i parken er der skabt bedre forbindelser mellem rummene, både fysisk og visuelt. I den ende af parken er det Multibanen til alle typer sport og leg der dominerer og den har sit helet eget formsprog med en særlig terrassering, der samtidig har øget tilgængeligheden for gangbesværede og kørestolsbrugere. Alt er udført i in-situ beton og Multibanen er samtidig forsænket med hele tre meter for at kunne fungere som regnvandsbassin.

Et dige i betonelementer omkranser hele parken og er udført i lys beton og fungerer samtidig som et langt element til leg og ophold. I tilknytning hertil er der placeret bænke i beton, der fremstår som geometriske skulpturer. Bænkene i parken er øget i antal og er suppleret med uformelle opholdsmuligheder på kanterne. Samtidig er der foretaget integreret belysning i diget, flere steder indlagt i en kube i forbindelse med bænkene. Et par store specialdesignede fuglebade, også i beton, føjer en særlig æstetisk variation til parkens udtryk.

Gyldent slotsgrus og travertin

-Der er anvendt flere teknikker for at tilpasse betonen til parkens materialer, der spænder fra gyldent slotsgrus til kalksten og travertin. I støbningen af digeelementerne er der anvendt overfladeretarder som blotlægger elementets stenmateriale. Der er arbejdet med en tilladt mængde luftbobler for at tilstræbe en overfladekarakter der ses i travertin, og endelig er der fokus på høj overfladekomfort på siddeflader og i vandrender, hvor brugerne kommer tæt på emnet. I de pladsstøbte felter er der arbejdet med slibning af fladerne hvorved tilslaget blotlægges a la en grov terrasso. Dermed er der tilstræbt et stedsligt materialeudtryk , fremhæver Flemming Rafn Thomsen.

Der er tilmed plads til en skøjtebane, som vil være åben i vintermånederne, når temperaturen tillader det. Dertil kommer en ny springvandslegeplads, som åbnes her til foråret – forhåbentlig i fremtidigt flor og pragt, da også rosen- og staudehaverne er blevet fornyet.

Projektet i Enghaveparken er et led i Københavns Kommunes store skybrudsplan, hvor kommunen i samarbejde med HOFOR over de næste 20 år gennemfører cirka 300 skybrudsprojekter for at sikre byen mod oversvømmelser efter kraftige regnskyl og skybrud. Byen sikres blandt andet ved at lede skybrudsvandet hen til særlige overflader/bassiner i byen, hvor vandet kan opbevares, indtil der er ledig kapacitet i kloaksystemet.

Derfor kan Enghaveparken nu opsamle skybrudsvand i den nye, sænkede multibane samt i søen. Og ved særligt kraftige skybrud kan hele Enghaveparken omdannes til ét stort bassin.

Regnvandsbassin

Det underjordiske regnvandsbassin, som består af fem lange rør på hver 100 meter, vil løbende opsamle regnvand fra tagene i Carlsberg Byen. Efter en let rensning kan vandet genbruges til de kommende nye vandaktiviteter i Enghaveparken samt forsyne kommunens feje- og vandingsvogne med sekundavand og dermed spare millioner af liter grundvand årligt.

Fakta

Enghaveparken, Vesterbro. Fornyelse.

Bygherre: Københavns Kommune, HOFOR, Områdefornyelsen
Areal: 35.000 m2, skybrudskapacitet: 22.600 m3
Arkitekt: TREDJE NATUR

Ingeniør: COWI

Brugerproces: Platant

Entreprenør: Hofmann Anlæg

Leverandør, betonelementer: Gammelrand
Leverandør, pladsstøbt beton: nor|DC
Periode: 2014 - december 2019

Foto: Multibanen har sit helt eget formsprog med en særlig terrassering, Foto:Tom Jersø

Artiklen er bragt i februarudgaven af magasinet Beton