Tre historiske betonbyggerier i top 100

Vikingeskibshallen i Roskilde, Herlev Hospital og Tinghøj Vandreservoir er blandt de 100 mest bevaringsværdige betonbyggerier i Europa

Det har været på tale at rive Vikingeskibshallen i Roskilde ned til fordel for et helt nyt museum. Men samtidig har det netop modtaget hæder fra det EU-støttede projekt Innova Concrete, der placerer det som et af de 100 mest bevaringsværdige betonbyggerier i Europa.

Det blev offentliggjort ved et arrangement 30. september i Vikingeskibshallen, hvor arkitekt Gunny Harboe bifaldt projektet:

Ved at holde denne begivenhed i Danmark kan vi bidrage med formidlingen af den betydning dansk betonarkitektur har i europæisk sammenhæng, og særligt hvor betydningsfuld Vikingeskibshallen i Roskilde er, sagde Gunny Harboe, arkitekt og formand for ICOMOS’ Scientific Committee of 20th Century Heritage, en verdensomspændende kulturarvsorganisation, der er partner i InnovaConcrete-projektet.

Metoder til bevaring

I Innova Concrete-projektet er en række af de mest fremtrædende organisationer, eksperter og forskere inden for feltet gået sammen om dels at udvikle metoder til at bevare det 20. århundredes betonbyggeri, dels at formidle betonens og periodens arkitektoniske kvaliteter.

Selvom modernismens betonbyggerier deler vandene og skaber ophedede diskussioner, ligesom vi har set med Vikingeskibshallen i Roskilde, så er beton et unikt byggemateriale, der rummer fantastiske kvaliteter. Men det kræver nogle gange mere at forstå og forklare dem end andre typer af byggeri, siger Camilla L. Nybye, arkitekt MAA og formand for ICOMOS Danmark og den arbejdsgruppe, der står bag lanceringen af ”100 from the 20th”.

Arrangementet er fra dansk side støttet af Realdania, Dreyers Fond og Dansk Beton.

Udover Vikingeskibshallen er også Herlev Hospital fra 1965-76, tegnet af arkitekterne Bornebusch, Brüel og Selchau, med på listen. Og det samme gælder det mindre kendte, men bemærkelsesværdige Tinghøj Vandreservoir i Gladsaxe Kommune, tegnet af Ib Lunding i 1930.

Om Innova Concrete

Vi mangler stadig viden om, hvordan vi kan bevare betonbygninger uden at ødelægge deres kvalitet som arkitektur og bygningsarv. Derfor har EU igangsat et stort forskningsprojekt, med hovedsæde i Cadiz i Spanien, der involverer de dygtigste og mest vidende eksperter og institutioner i Europa, med det formål at udvikle ”innovative materialer og teknikker til bevarelse af betonbaseret arkitektur fra det 20. århundrede”.

 Der foregår sideløbende 7 forskningsprojekter på udvalgte bygninger rundt i Europa, hvor materialerne og udbedringsmetoderne afprøves i praksis. Se nærmere på projektets hjemmeside: www.innovaconcrete.eu

Find listen og se mere om de enkelte værker på ”100 of the 20th” på websitet https://100of20.innovaconcrete.eu/

Foto: Vikingeskibshallen tegnet af arkitekt Erik Christian Sørensen i 1969 er et af tre danske betonbyggerier, som optræder på listen ”100 from the 20th”. Foto: Helene Mikkelsen.

Kilde: Magasinet Beton