Gennembruddet til Nordhavn

​​​​​​​Intet mindre end 120.000 kubikmeter beton gik til at skabe den insitu-støbte cut-and-cover-tunnel i vejanlægget Nordhavnsvej i København

Tekst: Kim Sejr, journalist

Fotos: Züblin

Det tog seks år og kostede 2,5 mia. kr. Til gengæld har København fået en tunnelpassage til Nordhavn, hvor 30.000 biler og lastvogne kan køre uden om trafiklysene, der venter forinden og for enden af Helsingør-motorvejen. Halvdelen af dem ledes væk fra centrale beboelsesgader på Østerbro og i Hellerup.

Byggeriet omfatter 1,95 km vejanlæg, heraf en 920 meter lang in situ-støbt cut-and-cover-tunnel med tilhørende ramper i hver ende. Den permanente tunnelkonstruktion er udført med to kørespor i hver retning øst/vest. Konstruktionen er opbygget af bundplade, tunnelvægge og topdæk under terræn. Der er overalt stillet krav til finish på færdige betonoverflader på ramper, støttemure og indvendig flisebeklædning.

Desuden har tunnelen fået sit eget unikke visuelle udtryk takket være de specialdesignede dagslysskærme i tunnelens ender, der har form af aluminiumskuber. De sikrer en glidende overgang mellem lys og mørke, så bilisterne ikke bliver blændet.

Omfattende planlægning

Projektet har krævet omfattende logistisk planlægning. Al transport i anlægsperioden har skullet ske på langs ad det kommende vejtracé, da tunnelen er anlagt i en byggegrube med vandrette afstivninger og under jernbanespor i drift.

Der er udført hele 35.300 lbm indfatningsvægge med længder op til 25 meter og forankringer for tunnelen og rampeanlæggene. Indfatningsvæggene er hovedsageligt udført som borede sekantpælevægge, Ø1200 mm, og sekundært som rammede spunsvægge, hvor udgravningsdybden var mindst. I alt blev der anvendt 9.700 kvm rammet spuns.

Indfatningsvæggene er forankret med knap 3.000 temporære jordankre i op til to niveauer. Udgravningsdybden er, hvor denne er størst, op til 20 m under eksisterende terræn. For at gennemføre denne udgravning var det nødvendigt med en meget omfattende sænkning af grundvandet med reinfiltrering for at minimere skader på omkringliggende ejendomme.

Projektet indebar store udfordringer, idet tunnelen skulle føres under eksisterende jernbanespor, og derudover skulle tunnelen og dermed indfatningsvæggene etableres meget tæt op ad eksisterende bygninger og konstruktioner.

FAKTA

Bygherre: Københavns Kommune

Arkitekt: Creo Arkitekter

Entreprenør: Züblin

Ingeniør: Rambøll

Landskab: Schønherr

Byggeperiode: august 2011 – januar 2018

Anlægssum: 2.5 mia. kr.

Beton: 120.000 kubikmeter beton til blandt andet cut-and-cover-tunnel, ramper, støttemure og flyover bro

Leverandør: Unicon (in-situ), Boligbeton (huldæk), Perstrup (kantelementer til vej)

 

Artiklen er bragt i temaet om beton i seneste udgave af magasinet byggeplads.dk. Læs mere om beton.