Horsens i stærk byvækst

Gennem de seneste 10 år er Horsens Kommune gennemsnitligt vokset med 1.000 indbyggere hvert år

Gennem de seneste 10 år er Horsens Kommune gennemsnitligt vokset med 1.000 indbyggere hvert år. Det gør kommunen til en af landets hurtigst voksende. Den høje befolkningstilvækst skyldes både fødselsoverskud samt positiv nettotilflytning fra udlandet og fra andre danske kommuner.

Kommunen har i dag 89.700 indbyggere, men i 2028 forventes den ifølge Danmarks Statistik at have 98.000 indbyggere. Det fik i december 2017 Spar Nord til at placere kommunen på en 6. plads på en liste over danske kommuner med størst behov for nye boliger. For at imødekomme behovet besluttede kommunen i 2017, at byudviklingen i Horsens Kommune både skal ske ved udlæg af nye arealer til byvækst, ved omdannelse af eksisterende ejendomme og arealer samt ved byfortætning.

I maj 2018 sendte Horsens Kommune et 257.700 kvm stort areal i udviklingsområdet Nørrestrand i udbud, og i samme ombæring blev en 63.000 kvm storparcel i Bygholm Bakker sat til salg. Nørrestrand udvikles på sigt til en ny bydel med plads til 9.000 indbyggere.

Derudover er flere omdannelses- og fortætningsprojekter igangsat eller under planlægning i midtbyen og på havneområdet. Det gælder eksempelvis etableringen af boliger, butikker og restauranter på Skt. Helene Torvet, omdannelsen af de 160 år gamle fabriks- og produktionsbygninger i Tobaksgården til 100 boliger, ligesom adskillige udviklingsområder på havnen er i spil.

Den store aktivitet har gennem de seneste år for alvor trukket både pensionskasser og udenlandske investorer til byen, hvor der nu investeres massivt i ejendomsudvikling.

Få aktuel viden om byggeprojekterne i Horsens – deltag i vor konference “Horsens – de store projekter” 3. oktober på hotel Scandic Bygholm Park i Horsens.